Zasady organizacji dydaktyki po 30 listopada
(24.11.2020)

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar wypracowała z dziekanami i przedstawicielami studentów zasady realizacji zajęć po 29 listopada. Rozszerzono liczbę zajęć praktycznych realizowanych stacjonarnie.

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(16.10.2020)

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia i osób kierowanych na kwarantannę zmieniona została Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zarażenia SARS-COV-2 wśród pracowników i studentów UMW.

Organizacja pracy Biblioteki UMW od 30.11.2020 r.
(27.11.2020)

Od 30 listopada Biblioteka wznawia działalność w zakresie wypożyczania zbiorów. Dla użytkowników udostępniony zostaje Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia). Lada I piętro czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Odpowiedzi na pytania studentów
(26.11.2020)

Zgodnie z zapowiedzią Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszki Piwowar, nadesłane pytania zostały przekierowane do wydziałów, gdzie udzielono na nie odpowiedzi. Można je odczytać logując się jak do poczty w domenie uczelni.

Organizacja zajęć na WL-S od 30.11.2020
(26.11.2020)

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologiczne wydał zarządzenie w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego od dnia 30.11 2020 r. Pełna treść zarządzenia do pobrania. 

Konieczność zmiany harmonogramów zajęć
(26.11.2020)

Dziekani otrzymali polecenie przeorganizowania planów zajęć, by jak najwięcej treści teoretycznych (wykłady, seminaria, fakultety) udało się zrealizować przed świętami. Nie dotyczy to zajęć, które wracają w formie stacjonarnej.

Dydaktyka po 29 listopada - dalsze konsultacje
(22.11.2020)

Nad harmonogramem i sposobem powrotu do zajęć praktycznych, po sobotnich decyzjach Prezesa Rady Ministrów, dyskutować będzie w poniedziałek 23.11.2020 Kolegium rektorsko-dziekańskie. Wieczorem planowane jest spotkanie ze studentami.

Informacje po spotkaniu rektorów ze studentami
(20.11.2020)

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przekazała studentom informację o powrocie do stacjonarnych zajęć praktycznych na wszystkich wydziałach naszej uczelni od 30 listopada.

Zasady prowadzenia zajęć - uzupełnienie
(17.11.2020)

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia zajęć do 29 listopada, Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przygotowała zestawienie wyjaśniające najczęściej pojawiające się pytania.

Ważność legitymacji studenckich i pracowniczych
(17.11.2020)

Na mocy przepisów regulujących stan ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych, legitymacje studenckie i służbowe legitymacje pracownicze mają przedłużoną ważność bez konieczności potwierdzenia ich ważności.