Czerwona strefa - zmiana sposobu organizacji zajęć
(23.10.2020)

W związku z wprowadzeniem w całej Polsce czerwonej strefy konieczna była zmiana organizacji zajęć na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Nowe zasady obowiązywać będą od 24 października do 8 listopada 2020.

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(16.10.2020)

W związku z rosnącą liczbą przypadków zakażenia i osób kierowanych na kwarantannę zmieniona została Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zarażenia SARS-COV-2 wśród pracowników i studentów UMW.

28 października 2020 dniem rektorskim
(27.10.2020)

28 października 2020 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu będzie dniem rektorskim.

Dołącz do SKN Wad Rozwojowych Twarzy
(26.10.2020)

Zapraszamy studentów wszystkich lat kierunku Lekarsko-Dentystycznego do rozpoczęcia swojej kariery naukowej w Studenckim Kole Naukowym Wad Rozwojowych Twarzy przy Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy naszej uczelni.

Środki na publikacje dla studentów i doktorantów
(23.10.2020)

Studenci i doktoranci UMW mogą ubiegać się o dofinansowanie publikacji w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Środki dostępne są w Funduszu Nauki OS2 RID, dają między innymi możliwość sfinansowania korekty językowej.

Warsztaty: Cyfrowe transformacje w biobankowaniu
(23.10.2020)

Dwudniowe szkolenie "Cyfrowe transformacje w biobankowaniu" organizowane przez Konsorcjum BBMRI.pl zaplanowano w formule online w dniach 5-6 listopada 2020. Udział jest bezpłatny trwa rejestracja uczestników.

Czasowe zawieszenie oceny okresowej nauczycieli akademickich
(20.10.2020)

Zgodnie Rozporządzeniem MZ z dnia 16.10.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszona została ocena nauczycieli akademickich.

Prorektor ds. nauki o zarządzaniu przez cele
(12.10.2020)

System zarządzania przez cele to jedno z narzędzi, które wykorzystywać będziemy w kontekście przygotowania uczelni do ewaluacji. Po wysłuchaniu opinii zgłaszanych przez kierowników, zostało ono zmodyfikowane.

Zmiana systemu pracy Dziekanatu WLS
(12.10.2020)

12.10.2020 r. zmienia się system pracy Dziekanatu. Wnioski w sprawach dotyczących toku studiów należy przesyłać do Dziekanatu mailowo, w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia podpisanego formularza lub wrzucać do urny przed wejściem do pok. 28.

Apel do studentów naszej uczelni
(9.10.2020)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu utrzymał formę zajęć przyjętą od 1 października 2020 roku. Sytuacja jest na bieżąco analizowana. Władze uczelni zwróciły się do studentów z apelem o odpowiedzialną postawę w czasie epidemii.