Dokumenty na LEK i LDEK można złożyć później
(26.5.2020)

Minister Zdrowia przedłużył termin na składanie zgłoszeń do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które odbędą się we wrześniu 2020 r. - do dnia 31 lipca 2020 r.

Domy studenckie - decyzja o zamknięciu
(26.5.2020)

Po dokładnej analizie wytycznych ministerialnych, zaleceń uczelnianego Zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz sytuacji epidemicznej i nakładanych przez nią na uczelnię obowiązków zdecydowano o zamknięciu akademików.

Wystawianie e-ZLA: materiały edukacyjne
(25.5.2020)

Z uwagi na stan epidemii oraz związaną z nim zmianę organizacji pracy Uczelni, w tym roku nie odbędzie się stacjonarne szkolenie z tematyki wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W zamian ZUS przygotował materiały edukacyjne.

Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego
(22.5.2020)

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB. 

Wsparcie psychologiczne dla studentów
(13.5.2020)

Katedra i Klinika Psychiatrii UMW oferuje program wsparcia w czasie pandemii skierowany do studentów wrocławskich uczelni. Z bezpłatnej porady skorzystać może każdy. Wystarczy się wcześniej zgłosić telefonicznie lub mejlowo.

Ważna publikacja w zakresie medycyny snu
(4.5.2020)

Śmiało możemy mówić o kamieniu milowym w tej dziedzinie. Artykuł interdyscyplinarnego zespołu badaczy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wskazujący m.in. na genetyczne podstawy bruksizmu sennego opublikował Scientific Reports.

Tworzenie testu w Testportalu
(30.4.2020)

Udostępniamy Państwu krótką instrukcję, która pokazuje kolejne etapy tworzenia testów w usłudze Testportal. Można się z nią zapoznać pod linkiem, który znajduje się w dalszej części informacji. 

Zasady przeprowadzania egzaminów online
(27.4.2020)

Dziekani przygotowali wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów online. Na całej uczelni, jeśli zajdzie taka konieczność, obowiązywał będzie jednolity system przeprowadzania zdalnych egzaminów.

Zmiana harmonogramów rekrutacji: już dostępne nowe
(24.4.2020)

Zmiana terminów matur spowodowała zmianę harmonogramów rekrutacji na naszą uczelnię. Nowe harmonogramy dostępne są już na stronie internetowej rekrutacji.
 

Wolontariat – najważniejsze informacje
(21.4.2020)
Najważniejsze informacje na temat wolontariatu studenckiego w trakcie pandemii COVID-19, zebrane w jednym miejscu. Wzory dokumentów, dane kontaktowe do koordynatorów i decyzje władz uczelni.