Nagroda im. prof. A. Cieszyńskiego - zgłoszenia kandydatów
(18.2.2020)

W obchody 70-lecia Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich we Wrocławiu zostanie wpisane również przyznanie Nagrody im. prof. A. Cieszyńskiego za osiągnięcia w stomatologii w  Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej SCTT Sp. z o.o.

Promocje doktorskie 2020
(20.2.2020)

To zawsze wielkie święto pracowników uczelni - promocje doktorskie w tym roku odbędą się 13 marca. W ich trakcie doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbierze prof. Stefan Anker z Charité University z Berlina.

Kolejne konkursy w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości
(20.2.2020)

Ogłoszono kolejne konkursy w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. Tym razem o dofinansowanie badań starać się mogą pracownicy naukowi i doktoranci. Centrum Wspierania Nauki rozpocznie przyjmowanie wniosków 16 marca 2020.

Zgłoszenia do konkursu Młode Talenty 2020
(19.2.2020)

Do 6 marca 2020 roku można zgłaszać swoją kandydaturę do Nagrody "Młode Talenty". Celem nagrody jest promowanie studentów i doktorantów, którzy odnieśli sukces naukowy, społeczny, sportowy, artystyczny lub jako przedsiębiorcy. 

Nagrody Rektora dla pracowników Wydziału Lekarskiego
(2.2.2020)

To było wyjątkowo uroczyste posiedzenie Radu dyscypliny nauki medyczne. Po raz pierwszy w nowej formule wręczone zostały Nagrody Rektora za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną.

Nowe studia podyplomowe dla stomatologów
(16.1.2020)

Sama wiedza specjalistyczna to dziś za mało. Dlatego Unwiersytet Medyczny we Wrocławiu we współpracy z Medical Maestro uruchamia studia podyplomowe Zarządzanie i Prawo w stomatologii, MMA.

Ewaluacja 2017-2020 - co już wiemy?
(14.1.2020)

Pracownicy Biblioteki Głównej UMW przygotowali kompilację znanych na dziś informacji z zakresu publikacji w kontekście ewaluacji. Warto podkreślić, że dotyczy ona lat 2017-2020 i będzie przeprowadzona po raz pierwszy na nowych zasadach w 2021r.

EUROPEAN MASTER DEGREE IN ORAL IMPLANTOLOGY
(14.1.2020)

Ze względu na dynamiczny rozwój implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej w rehabilitacji pacjentów z brakami zębowymi, uczelnie medyczne biorą aktywny udział w nauczaniu implantologii i implantoprotetyki stomatologicznej.

Nagroda za osiągnięcie medyczne w USK w 2019 roku
(8.1.2020)

Takie wyróżnienie przyznamy po raz pierwszy w historii. Do 17 stycznia 2020 zgłaszać można kandydatów do Nagrody im. prof. Wiktora Brossa za osiągnięcie medyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 2019.

O ewaluacji jakości badań naukowych
(10.12.2019)

Polecamy uwadze artykuł prof. Adama Szelaga, który podzielił się ze społecznością naszej uczelni rozważaniami w kontekście zmian w zasadach ewaluacji wprowadzonych wraz z tak zwaną Ustawą 2.0.