Level Up! - zrealizuj swój plan na start-up
(17.10.2019)

Masz pomysł na start-up? Wiesz, co chcesz zrobić, ale szukasz sposobu jak sobie z tym poradzić? Ten konkurs jest dla Ciebie. Dolnośląski Fundusz Rozwoj - poprzez DFR Inwestycyjny - do końca października czeka na zgłoszenia.

Ostatnia Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
(2.10.2019)

1.10.2019 roku, w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ustawę 2.0, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny naszej uczelni przestanie istnieć. Zabrakło nam roku, by świętować 20-lecie - mówiła dziekan WL-S w czasie uroczystej Rady Wydziału.

Koniec pewnej epoki
(2.10.2019)

To był słodko-gorzki dzień, który zapisze się w kartach historii uczelni. 30 września 2019 roku pożegnaliśmy ostatnich absolwentów studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. Kolejni ukończą je pod egidą Wydziału Lekarskiego.

Dni Wstępne 2019
(1.10.2019)

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego pierwszoroczni studenci spotkali się z opiekunami roku, przedstawicielami uczelni i organizacji studenckich. Dzięki temu łatwiej będzie im stawiać pierwsze kroki na UMW.

Prof. Marek Ziętek doceniony przez Akademię Pierre Foucharda
(24.9.2019)

Prof. Marek Ziętek został wybrany przewodniczącym polskiej sekcji Akademii Pierre Foucharda. To prestiżowa organizacja dentystyczna działająca na całym świecie. Wybory odbyły się 18 września 2019 roku w Poznaniu.

Kolejny etap ustalania składu Rad Dyscyplin
(20.9.2019)

Komisja do spraw ustalenia składu rad dyscyplin, na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń, zatwierdziła częściowe składy. W dyscyplinie nauki medyczne listy rankingowe zostały uzupełnione o kolejne osoby.

Spotkania wstępne z opiekunami roku
(20.9.2019)

Zbliżają się dni wstępne, podczas których nowo przyjęci studenci spotkają się z opiekunem swojego roku oraz przedstawicielami Samorządu Studentów. Warto sprawdzić terminy i miejca spotkań, w niektórych z nich nastąpiły zmiany.

Międzynarodowy sondaż- jak młodzi widzą przyszłość
(16.9.2019)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w „Międzynarodowym sondażu osób młodych na temat ich poglądów na przyszłość”. Ma on na celu m.in. wymianę informacji i nauki w ramach European Network on Regional Labour Market Monitoring.

RID - dodatkowe środki do wykorzystania
(13.9.2019)

Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystać ze środków finansowych dostępnych w projekcie "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu".

Ustalanie składu Rad Dyscyplin
(5.9.2019)

Rozpoczęła pracę komisja, której zadaniem będzie ustalenie - zgodnie z zapisami Statutu UMW - składu Rad Dyscyplin. Wszelkie informacje dotyczące procedury, a także listy rankingowe umieszczone zostaną na specjalnej stronie internetowej.