Zakład Anatomii Stomatologicznej - Dydaktyka

PLAN I rok – kierunek stomatologia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
(wykłady, seminaria, ćwiczenia  z przedmiotu „Anatomia człowieka”).

AKTUALNOŚCI:

aktualności dotyczące zajęć dla pierwszego roku są także zamieszczane na stronie na FB:

https://www.facebook.com/Anatomia-Stomatologiczna-UMed-Wroc%C5%82aw-344913219434817
 

1. W dniu 14 marca 2019, w godzinach 10:00-14:00, w związku z uroczystością promocji doktorów ogłoszono godziny rektorskie. Zajęcia, które odbywają się poza tymi godzinami będą realizowane zgodnie z planem.

2. Termin egzaminu z biofizyki został ustalony na 17 czerwca 2019 r., w godzinach 9:00-12:00.