Zakład Anatomii Stomatologicznej - Nauka

Główne kierunki badawcze
 

  1. Anatomia rozwojowa.
  2. Auksologia.
  3. Antropologia.
  4. Anatomiczne podstawy chirurgii szczękowo-twarzowej