Zakład Anatomii Stomatologicznej - pracownicy

Asystenci
lek. Katarzyna Staszak
dr Bożena Kurc-Darak
 
Doktoranci
dr Kamil Nelke
lek. Jacek Zborowski

07.04.2016