Dydaktyka

 1. Biomateriały w stomatologii (f).
  • studenci: III rok, wydział WL-S
  • miejsce zajęć: sala wykładowa, ul. Krakowska 26.
 1. Biomaterials in Dentistry (s).
  • studenci: III rok English Division, WL-S
  • miejsce zajęć: sala seminaryjna zakładu.
 1. Rehabilitacja (s).
  • studenci: III rok, WL-S
 1. Zasady szycia chirurgicznego (ćw.).
  • studenci: IV rok, wydział lek-stom.
  • miejsce zajęć: sala seminaryjna zakładu.
 1. Principles and procedures for suturing (ćw.).
  • studenci: IV rok English Division, WL-S
  • miejsce zajęć: sala seminaryjna zakładu.
 1. Podstawy wiedzy o biomateriałach (ćw.).
  • studenci: V rok, WL-S
  • miejsce zajęć: sala seminaryjna zakładu.