Nauka

Informujemy, że w Zakładzie został zrealizowany projekt kluczowy "Biodegradowalne wyroby włókniste" nr projektu POIG.01.03.01-00-007-08.
kierownik projektu:    dr Bogusława Żywicka    boguslawa.zywicka@umed.wroc.pl
kierownik zespołu administracyjnego: mgr Teresa Bęć teresa.bec@umed.wroc.pl
Więcej informacji na stronie: www.biogratex.pl
 


 
W Zakładzie Chirurgi Eksperymentalnej I badania Biomateriałów zrealizowany został:
Projekt Współfinasowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany w ramach projektu „INNOTECH” w ścieżce  programowej  IN-TECH
Nr projektu  INNOTECH-K3/IN3/55/225968/NCBR
„Lasery chirurgiczne wysokiej mocy pracujące na długości fali 1470 mn i 1940 nm do zastosowań w małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej”  
Realizacja projektu od 2014.11.01 do 2017.10.31
 
Zad. 4Badania skuteczności chirurgicznej (cięcie i hemostaza) laserów wysokiej mocy pracujących na długości fali 1470 nm i 1940 nm (opracowanych w ramach zadań 1-3). Określenie optymalnych parametrów pracy dla poszczególnych procedur terapeutycznych wykonywanych tymi urządzeniami medycznymi
Nr wew. UMW Projektu: GR-7/NNOTECH/NCBiR/2015.
Realizacja zadania od 2016.01.01.01 do 2016.10.31