Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów

Samodzielny referent
Magdalena Ostrowska
tel.: 71 784 01 32, faks: 71 784 01 33
e-mail: magdalena.ostrowska@umed.wroc.pl
 
Asystent naukowo-techniczny
dr Maria Szymonowicz (starszy specjalista)
tel.: 71 784 01 35
e-mail: maria.szymonowicz@umed.wroc.pl
 
Asystent naukowo-techniczny
dr Bogusława Żywicka (starszy specjalista)
tel.: 71 784 01 36
e-mail: boguslawa.zywicka@umed.wroc.pl
 
Doktoranci
mgr Małgorzata Batycka
tel.: 71 784 01 37

lek. dent. Kamila Kołodziejczyk

mgr inż. Katarzyna Dudziak-Milkowska 

Technicy
Ewa Baraniewicz
tel.: 71 784 01 35
 
Danuta Bryła
tel.: 71 784 01 34
 
Fotograf
Krzysztofa Fabiś
tel.: 71 784 01 39

Obsługa zwierzętarni
Teresa Siedlecka
tel.: 71 784 01 38
 
Pracownia Biochemiczna
dr Maria Szymonowicz
tel. 71 784 01 35
 
Pracownia Hodowli Komórkowej

 
Pracownia Histologiczna
dr Bogusława Żywicka
tel.: 71 784 01 36
 
Zwierzyniec
Dr hab. Mariusz Korczyński
 
Sala operacyjna

 
Pracownia Dokumentacji Fotograficznej
Krzysztofa Fabiś
tel.: 71 784 01 39