Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 51, tel./faks: 71 784 02 53
e-mail: chir.stom@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Marzena Dominiak
tel.: 71 784 02 51
e-mail: marzena.dominiak@umed.wroc.pl,
 
Struktura Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej:

  • Pracownia Implantologii – kierownik dr n. med. Artur Błaszczyszyn
  • Pracownia Laserowa – kierownik dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak
  • Pracowni Rentgenodiagnostyki i Stomatologii Obrazowej- dr n. med. Cyprian Olchow

 

27.10.2020