Dydaktyka

Harmonogramy

Sylabusy

 

Dydaktyka (PL i ED)

 1. III rok – chirurgia
  • zajęcia przedkliniczne
  • seminarium
  • ćwiczenia
 1. III rok – radiologia
  • seminarium
  • ćwiczenia
 1. IV rok – chirurgia
  • seminarium
  • ćwiczenia
  • wykłady
 1. V rok
  • ćwiczenia

 
Fakultet – chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa
 
Kola naukowe (opiekuni)
dr Ewa Gwiazda-Chojak
dr Iwona Bednarz
lek. Paweł Kubasiewicz