Nauka

Główne kierunki badawcze
 

 1. Porównanie skuteczności metod implantacji z zastosowaniem krótkich implantów oraz metod konwencjonalnych z wykorzystaniem techniki „sinus-lift”.
 2. Porównawcza ocena stopnia osteointegracji róźnych typów krótkich implantów.
 3. Ocena odbudowy struktury kostnej ubytków poekstrakcyjnych leczonych techniką tradycyjną oraz metodami regeneracyjnymi w aspekcie leczenia ortodontycznego – badanie na zwierzętach.
 4. Porównawcza, histologiczna ocena stopnia osteointegracji implantów ceramicznych o różnych powierzchniach w badaniu na zwierzętach.
 5. Ocena skuteczności leczenia ortodontyczno-chirurgicznego dostępnymi metodami zabiegowymi w przypadkach zatrzymanych zębów stałych.
 6. Ocena wyrostka zębodołowego po ekstrakcji (zębodołu poekstrakcyjnego) w gojeniu samoistnym bez regeneracji i z regeneracją materiałem kościozastępczym i/lub membraną w obrazie klinicznym i radiologiczny (CT) w okresie 1, 3, 6, 12 miesięcy.
 7. Ocena wpływu wybranych czynników morfologicznych na powstawanie recesji w wadach zgryzu III klasy.
 8. Ocena skuteczności preparatu kolagenowego w procesie gojenia tkanek jamy ustnej.

 
Publikacje

 1. Blaszczyszyn A, Heinemann F, Gedrange T, Kawala B, Gerber H, Dominiak M Immediate loading of an implant with fine threaded neck - bone resorption and clinical outcome of single tooth restorations in the maxilla. Biomed Tech (Berl). 2012 Jan 9;57(1):3-9. doi: 10.1515/bmt-2011-0037.
 2. Beata Joanna Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: The application of Levulan-based photodynamic therapy with imiquimod in the treatment of recurrent basal cell carcinoma. Med.Sci.Monit. 2012 Vol.18 no.2; s.PI5-PI9.
 3. Gredes T, Wróbel-Kwiatkowska M, Dominiak M, Gedrange T, Kunert-Keil C.Osteogenic capacity of transgenic flax scaffolds..Biomed Tech (Berl). 2012 Jan 19;57(1):53-8. doi: 10.1515/bmt-2011-0035.
 4. Gedrange T, Gredes T, Spassov A, Mai R, Kuhn DU, Dominiak M, Kunert-Keil Histological changes and changes in the myosin mRNA content of the porcine masticatory muscles after masseter treatment with botulinum toxin A. C.Clin Oral Investig. 2012 Jun 15. [Epub ahead of print].
 5. Dominiak M, Lysiak-Drwal K, Saczko J, Kunert-Keil C, Gedrange T The clinical efficacy of primary culture of human fibroblasts in gingival augmentation procedures-A preliminary report..Ann Anat. 2012 May 17. [Epub ahead of print].
 6. Gedrange T, Gredes T, Hietschold V, Kunert-Keil C, Dominiak M, Gerber H, Spassov A, Laniado M.Comparison of reference points in different methods of temporomandibular joint imaging. Adv Med Sci. 2012 Jun 1;57(1):157-62.
 7. Kunert-Keil C, Gredes T, Meyer A, Wróbel-Kwiatkowska M, Dominiak M, Gedrange T The survival and proliferation of fibroblasts on biocomposites containing genetically modified flax fibers: An in vitro study. Ann Anat. 2012 Feb 8. [Epub ahead of print].
 8. Marzena Dominiak, Dorota Mierzwa, Monika Puzio, Tomasz Gedrange.: Clinical evaluation of the effectiveness of using a collagen matrix (Mucograft prototype) in gingival recession coverage - pilot study = Kliniczna ocena skuteczności zastosowania matrycy kolagenowej (Mucograft prototyp) w zabiegach pokrywania recesji dziąsła - badania wstępne. J.Stomatol. 2012 Vol.65 no.2; s.184-197.
 9. Gredes T, Heinemann F, Dominiak M, Mack H, Gedrange T, Spassov A, Klinke T, Kunert-Keil C.Bone substitution materials on the basis of BONITmatrix® up-regulate mRNA expression of IGF1 and Col1a1. Ann Anat. 2012 Mar 20;194(2):179-84. Epub 2011 Oct 14.
 10. P[iotr] Zi[ó]łkowski, P[aweł] Ostasiewicz, K[amil] Jurczyszyn, K. Dus, M[agdalena] Klyta, L. Latos-Grażyński, E. Pacholska-Dudziak.: Vacataporphyrin, a new sensitizier for photodynamic therapy: an in vitro study. Photodiagn.Photodyn.Ther. 2011 Vol.8 no.2; s.134 poz.O024.
 11. Marzena Dominiak, Jolanta Saczko, Hanna Gerber, Zbigniew Rybak, Tomasz Gredes.: Use of primary culture of human fibroblasts in gingiva augmentation procedure. Biomed.Tech. 2010 Vol.55 no.6; s.331-334.
 12. Tomasz Gredes, Christiane Kunert-Keil, Marzena Dominiak, Tomasz Gedrange, Magdalena Wróbel-Kwiatkowska, Jan Szopa.: The influence of biocomposites containing genetically modified flax fibers on gene expression in rat skeletal muscle. Biomed.Tech. 2010 Vol.55 no.6; s.323-329.
 13. Katarzyna Łysiak-Drwal, Marzena Dominiak, Barbara Malicka, Tomasz Konopka.: Kliniczno-radiologiczna ocena gojenia poresekcyjnych ubytków bikortykalnych bez oraz z zastosowaniem sterowanej regeneracji kości - doniesienie wstępne. Czas.Stomatol. 2010 T.63 nr 8; s.497-507
 14. Podstawy chirurgii stomatologicznej red. Marzena Dominiak Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; 344 s.