Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 36 00, faks: 71 734 36 09
mgr Katarzyna Lechowska
e-mail: klechowska@usk.wroc.pl
e-mail: hanna.gerber@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Hanna Gerber
e-mail: hanna.gerber@umed.wroc.pl

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób wystąpujących w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej.
W Klinice są wykonywane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pobytu stacjonarnego pacjenta na oddziale a także w trybie ambulatoryjnym.
Poza podstawową działalnością w Klinice jest wykonywane szereg unikatowych procedur specjalistycznych.
 
Traumatologia czaszkowo-szczękowo-twarzowa:

 • interdyscyplnarne leczenie urazów szkieletu czaszki twarzowej oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy (współpraca z neurochirurgiem, laryngologiem, okulistą)
 • leczenie operacyjne złamań w zakresie kości twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do osteosyntezy według protokołów AO/AOCMF
 • leczenie obrażeń narządu wzroku, pourazowego podwójnego widzenia
 • operacyjne leczenie urazów stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem protez

 
Wady rozwojowe w obrębie szkieletu czaszki twarzowej:

 • wielospecjalistyczne leczenie zaburzeń wrodzonych i nabytych w obrębie twarzoczaszki
 • chirurgia ortognatyczna
 • chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego
 • dystrakcje w obrębie szkieletu czaszki twarzowej w tym dystrakcja przezpodniebienna
 • operacyjne leczenie nieprawidłowości kostnych twarzoczaszki

 
Chirurgia przedprotetyczna:

 • odtwarzanie podłoża kostnego przed leczeniem implantologicznym i implantoprotetycznym
 • przeszczepy kostne w celu odbudowy wyrostka zędobołowego
 • rekonstrukcje szczęki przy użyciu przeszczepów kostnych ze sklepienia czaszki

 
Onkologię szczękowo - twarzowa:

 • diagnostyka (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET) guzów w obrębie jamy ustnej i twarzy
 • leczenie operacyjne nowotworów łagodnych i złośliwych oraz guzów nienowotworowych (dysplazje kostne, pseudoguzy)
 • zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu guzów nowotworowych
 • operacyjne leczenie guzów oczodołów
 • odbarczenie oczodołów w chorobie Graves-Basedova

 
 
Stany zapalne:

 • diagnostyka swoistych i nieswoistych stanów zapalnych
 • leczenie zachowawcze zapaleń zębopochodnych
 • leczenie chirurgiczne ropni i ropowic w obrębie twarzy i szyi

 
 
Leczenie chorób zatok szczękowych
Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
Diagnostyka i usuwanie torbieli kości i tkanek miękkich twarzy
 

14.04.2020