dr n. med. Hanna Woytoń-Górawska - adiunkt dydaktyczny
lek. med. lek. dent. Marcin Kubiak - adiunkt dydaktyczny ED
 
Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje dla WL-S ćwiczenia z radiologii klinicznej zakończone egzaminem, ćwiczenia z chirurgii szczękowo-twarzowej również zakończone egzaminem, a dla WL prowadzimy ćwiczenia z propedeutyki stomatologii. Taka sama tematyka i liczba godzin obejmuje zajęcia dla studentów  ED.

Podczas ćwiczeń z radiologii studenci zapoznają się z radiolodią analogową i cyfrową, nowoczesnymi badaniami TK spiralną i stożkową, MRI, PET, scyntygrafią, USG w schorzeniach głowy i szyi. Poznają wskazania kliniczne do diagnostyki radiologicznej z oceną obrazu radiologicznego. Uczą się podstaw opisu RTG pantomograficznych w róznych stanach chorobowych z uwzględnieniem, artefaktów i błędów ekspozycji.

Natomiast studenci V R WL-S podczas ćwiczeń  z chirurgii szczękowo-twarzowej zapoznają się z diagnostyką różnicową chorób czaszki twarzowej, ustaleniem taktyki postępowania i opieką poopercyjną nad pacjentem, aby poznać sposoby i możliwości opieki ambulatoryjnej jakiej będą wymagali później pacjenci w poradniach stomatologicznych. Studenci WL w ramach ćwiczeń z propedeutyki stomatologii poznają zasady współpracy lekarzy różnych spacjalności ze stomatologiem i z chirurgiem szczękowym z uwzględnieniem takich zagadnień jak profilaktyka chorób j. ustnej ( próchnicy i przyzębia, profilaktyka onkologiczna ), pierwsza pomoc w urazach czaszki twarzowej, zębopochodne stany zapalne, bóle w zakresie twarzoczaszki, możliwości leczenia wad gnatycznych, schorzenia odogniskowe wymagające współdziałania ze stomatologiem oraz stany nagłe w chirurgii szczękowo-twarzowej. Działalność ta jest rozszerzona o kursy specjalizacyjne dla lekarzy, o prowadzenia staży cząstkowych do specjalizacji z róznych dziedzin medycyny i stomatologii oraz dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość pracy w Studenckim Kole Naukowym.

14.04.2020