Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
tel./faks: 71 395 75 05

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. med. Krzysztof Simon
tel.: 71 395 75 50
e-mail: krzysztof.simon@umed.wroc.pl
Konsultacje:
Środa: 7:30 - 8:00

dr Sylwia Sefafińska
Czartek: 12:00 - 13:00

dr Anna Symanet-Pasternak
Czartek: 12:00 - 13:00

dr Marta Kucharska
Wtorek: 12:00 - 13:00

lek. Justyna Janocha-Litwin (adiunkt dydaktyczny)
Środa: 12:00 - 13:00 (z wyjątkiem ostatniej środy każdego miesiąca)

 

01.01.2017