Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii - nauka

Najnowsze publikacje naukowe autorstwa Kierownika i pracowników Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii w 2019 roku:

Dorota Zarębska-Michaluk, Iwona Buczyńska, Krzysztof Simon, Magdalena Tudrujek-Zdunek, Ewa Janczewska, Dorota Dybowska, Marek Sitko, Beata Dobracka, Jerzy Jaroszewicz, Paweł Pabjan, Jakub Klapaczyński, Łukasz Laurans, Włodzimierz Mazur, Łukasz Socha, Olga Tronina, Miłosz Parczewski, Robert Flisiak.: Real world experience of chronic hepatitis C retreatment with genotype specific regimens in nonresponders to previous interferon-free therapy
Can.J.Gastroenterol.Hepatol. 2019 Vol.2019; art.4029541 [9 s.] IF: 1.714
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000

Krzysztof Simon.: Choroby przenoszone przez stawonogi : przegląd
W:Choroby odkleszczowe ; pod red. Krzysztofa Simona oraz Sylwii Serafińskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.13-24
Wyd.2 zaktual., popr. i uzup.
ISBN 978-83-65071-40-8
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Justyna Janocha-Litwin, Aleksander Zińczuk, Krzysztof Simon.: Kleszczowe zapalenie mózgu - wstępne dane epidemiologiczne pacjentów hospitalizowanych w latach 1998-2018 w oddziałach zakaźnych we Wrocławiu : opis przypadków
W:Choroby odkleszczowe ; pod red. Krzysztofa Simona oraz Sylwii Serafińskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.173-179 Wyd.2 zaktual., popr. i uzup.
ISBN 978-83-65071-40-8
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Dorota Zarębska-Michaluk, Jerzy Jaroszewicz, Jakub Klapaczyński, Włodzimierz Mazur, Rafał Krygier, Teresa Belica-Wdowik, Barbara Baka-Ćwierz, Ewa Janczewska, Paweł Pabjan, Beata Dobracka, Beata Lorenc, Magdalena Tudrujek-Zdunek, Krzysztof Tomasiewicz, Marek Sitko, Aleksander Garlicki, Agnieszka Czauż-Andrzejuk, Jolanta Citko, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska, Łukasz Laurans, Zbigniew Deroń, Iwona Buczyńska, Krzysztof Simon, Jolanta Białkowska, Olga Tronina, Robert Flisiak.: Comparative effectiveness of 8 versus 12 weeks of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir in treatment-naďve patients infected with HCV genotype 1b with nonadvanced hepatic fibrosis

Clin.Exp.Hepatol. 2019 Vol.5 no.2; s.185-186
VIII Congress of the Polish Association for the Study of the Liver. Mikołajki, 6-8 June 2019

Krzysztof Adam Simon, Robert Flisiak, Tadeusz Wojciech Łapiński, Ewa Janczewska, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Jerzy Jaroszewicz, Dorota Zarębska-Michaluk, Khalil Nazzal, Beata Bolewska, Jolanta Białkowska, Hanna Berak, Katarzyna Fleischer- Stępniewska, Krzysztof Tomasiewicz, Kornelia Karwowska, Karolina Anna Rostkowska, Anna Piekarska, Olga Tronina, Grzegorz Madej, Aleksander Garlicki, Mariusz Łucejko, Arkadiusz Pisula, Ewa Karpińska, Wiesław Kryczka, Alicja Wiercińska-Drapało, Iwona Mozer-Lisewska, Maciej Stanisław Jabłkowski, Andrzej Horban, Brygida Knysz, Magdalena Tudrujek, Waldemar Halota.: Effect of comedication on ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +- dasabuvir +- ribavirin therapy in chronic hepatitis C - a real-world study Clin.Exp.Hepatol. 2019 Vol.5 no.3; s.215-223
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000

Willem P. Brouwer, Henry L.Y. Chan, Pietro Lampertico, Jinlin Hou, Pisit Tangkijvanich, Hendrik W. Reesink, Wenhong Zhang, Alessandra Mangia, Tawesak Tanwandee, Giuseppe Montalto, Kris Simon, Necati Ormeci, Liang Chen, Fehmi Tabak, Fulya Gunsar, Robert Flisiak, Peter Ferenci, Meral Akdogan, Filiz Akyuz, Nattiya Hirankarn, Louis Jansen, Vincent Wai-Sun Wong, Roberta Soffredini, Xieer Liang, Shalom Chen, Zwier M.A. Groothuismink, Rosanna Santoro, Jerzy Jaroszewicz, Resat Ozaras, Karin Kozbial, Mayur Brahmania, Qing Xie, Watcharasak Chotiyaputta, Qi Xun, Monika Pazgan-Simon, Erkin Oztas, Elke Verhey, Noe R. Montanari, Jian Sun, Bettina E. Hansen, Andre Boonstra, Harry L.A. Janssen.: Genome-wide association study identifies genetic variants associated with early and sustained response to (pegylated) interferon in chronic hepatitis B patients: the GIANT-B study Clin.Infect.Dis. 2019 Vol.69 no.11; s.1969-1979
IF: 9.055
Pkt. MNiSW/KBN: 200.000

M[onika] Pazgan-Simon, A[nna] Szymanek-Pasternak, I[wona] Buczyńska, K[rzysztof] Simon.: Nutritional status in patients with hepatocellular carcinoma depending on Barcelona Clinic Liver Cancer staging category
Clin.Nutr. 2019 Vol.38 suppl.1; s.S305-S306 poz.SUN-LB663
41st ESPEN Congress, Krakow, Poland, 31 August-3 September, 2019. Abstracts
Henryk Kaczkowski, Hanna Woytoń-Górawska, Krzysztof Simon.: Wybrane problemy profilaktyki i leczenia zakażeń u pacjentów z ranami kąsanymi = Selected problems of infection prevention and treatment in patients with bite wounds
e-Dentico 2019 nr 1(73); s.94-104
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

E[wa] Grzebyk, J[olanta] Zuwała-Jagiełło, K[rzysztof] Simon, M. Kukla, M[onika] Pazgan-Simon.: Endocan predicts development of HCC inpatients with compensated cirrhosis, portalhypertension and no varices
FEBS Open Bio 2019 Vol.9 suppl.1; s.73 poz.P-01-021
44th FEBS Congress "From molecules to living systems". Krakow, Poland, July 6-11, 2019
Markus Peck-Radosavljevic, Krzysztof Simon, Angelo Iacobellis, Tarek Hassanein, Zeid Kayali, Albert Tran, Mihaly Makara, Ziv Ben Ari, Marius Braun, Paul Mitrut, Sheng-Shun Yang, Meral Akdogan, Mario Pirisi, Ajay Duggal, Toshimitsu Ochiai, Tomoko Motomiya, Takeshi Kano, Tsutae Nagata, Nezam Afdhal.: Lusutrombopag for the treatment of thrombocytopenia in patients with chronic liver disease undergoing invasive procedures (L-PLUS 2)
Hepatology 2019 Vol.70 no.4; s.1336-1348
IF: 14.971
Pkt. MNiSW/KBN: 200.000

Robert Flisiak, Beata Lorenc, Jakub Klapaczyński, Ewa Janczewska, Włodzimierz Mazur, Dorota Zarębska-Michaluk, Magdalena Tudrujek, Krzysztof Tomasiewicz, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Marek Sitko, Iwona Orłowska, Krzysztof Simon, Agnieszka Czauż-Andrzejuk, Teresa Belica-Wdowik, Hanna Berak, Jerzy Jaroszewicz, Rafał Krygier, Anna Piekarska, Łukasz Socha, Jolanta Citko, Beata Dobracka, Olga Tronina, Zbigniew Deroń, Łukasz Laurans, Jolanta Białkowska-Warzecha, Małgorzata Pawłowska.: Characteristics of patients and effectiveness of chronic hepatitis C treatment during the initial 4 years of access to interferon-free therapy

J.Hepatol. 2019 Vol.70 no.1 suppl.; s.e222-e223 poz.THU-140
The International Liver Congress 2019. Vienna, Austria, 10-14 April 2019. Abstract book

Dorota Zarębska-Michaluk, Jerzy Jaroszewicz, Jakub Klapaczyński, Włodzimierz Mazur, Rafał Krygier, Teresa Belica-Wdowik, Barbara Baka-Ćwierz, Ewa Janczewska, Paweł Pabjan, Beata Dobracka, Beata Lorenc, Magdalena Tudrujek, Krzysztof Tomasiewicz, Marek Sitko, Aleksander Garlicki, Agnieszka Czauż-Andrzejuk, Jolanta Citko, Dorota Dybowska, Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska, Łukasz Laurans, Zbigniew Deroń, Iwona Orłowska, Krzysztof Simon, Jolanta Białkowska-Warzecha, Olga Tronina, Robert Flisiak.: Comparative effectiveness of 8 versus 12 weeks of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir in treatment-naive patients infected with HCV genotype 1b with non-advanced hepatic fibrosis

J.Hepatol. 2019 Vol.70 no.1 suppl.; s.e250 poz.THU-197
The International Liver Congress 2019. Vienna, Austria, 10-14 April 2019. Abstract book

J[olanta] Zuwała-Jagiełło, M[onika] Pazgan-Simon, K[rzysztof] Simon, M. Kukla, E. Murawska-Ciałowicz, E[wa] Grzebyk.: Serum endocan level in diabetes mellitus of patients with cirrhosis and risk of subsequent development of spontaneous bacterial peritonitis J.Physiol.Pharmacol. 2019 Vol.70 no.3; s.399-405
IF: 2.544
Pkt. MNiSW/KBN: 70.000

Margo J.H. van Campenhout, Vincent Rijckborst, Willem Pieter Brouwer, Gertine W. van Oord, Peter Ferenci, Fehmi Tabak, Meral Akdogan, Binnur Pinarbasi, Krzysztof Simon, Robert J. de Knegt, Andre Boonstra, Harry L.A. Janssen, Bettina E. Hansen.: Hepatitis B core-related antigen monitoring during peginterferon alfa treatment for HBeAg-negative chronic hepatitis B
J.Viral Hepatitis 2019 Vol.26 no.10; s.1156-1163
IF: 4.016
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000

Margo J.H. van Campenhout, Willem Pieter Brouwer, Qing Xie, S. Guo, Heng Chi, Xun Qi, Fehmi Tabak, Adrian Streinu-Cercel, Ji-Yao Wang, Ning-Ping Zhang, Ramazan Idilman, Hendrik W. Reesink, Mircea Diculescu, Krzysztof Simon, Meral Akdogan, Włodzimierz Mazur, Rob J. de Knegt, Elke Verhey, Bettina E. Hansen, Harry L.A. Janssen.: Long-term follow-up of patients treated with entecavir and peginterferon add-on therapy for HBeAg-positive chronic hepatitis B infection: ARES long-term follow-up

J.Viral Hepatitis 2019 Vol.26 no.1; s.109-117 IF: 4.016 Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Krzysztof Simon.: Dżuma
W:Medycyna podróży w teorii i praktyce ; pod red. Krzysztofa Simona i Justyny Janocha-Litwin; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.55-61
Wyd.2 uzup., popr. i poszerz.
ISBN 978-83-65071-44-6
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Krzysztof Simon.: Gorączka Lassa
W:Medycyna podróży w teorii i praktyce ; pod red. Krzysztofa Simona i Justyny Janocha-Litwin; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.45-53
Wyd.2 uzup., popr. i poszerz.
ISBN 978-83-65071-44-6
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Aleksander Zińczuk, Justyna Janocha-Litwin, Krzysztof Simon.: Wirus Ebola
W:Medycyna podróży w teorii i praktyce ; pod red. Krzysztofa Simona i Justyny Janocha-Litwin; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.63-81
Wyd.2 uzup., popr. i poszerz.
ISBN 978-83-65071-44-6
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

J[ustyna] Janocha-Litwin, A[nna] Szymanek-Pasternak, A[leksander] Zińczuk, K[rzysztof] Simon.: Liver complication as a cause of death in HIV-infected patients hospitalized in 2009-2018 in main centre of infectious disease in region of Lower Silesia in Poland Rev.Antivir.Ther.Infect.Dis. 2019 no.9; s.32 poz.30
5th Central and Eastern European Meeting on Viral Hepatitis and HIV. Vilnius, Lithuania, 9-20 September 2019. Abstract book

pod red. Krzysztofa Simona oraz Sylwii Serafińskiej: Choroby odkleszczowe Wyd.2 zaktual., popr. i uzup.
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; 190 s.
ISBN 978-83-65071-40-8

pod red. Krzysztofa Simona i Justyny Janocha-Litwin: Medycyna podróży w teorii i praktyce Wyd.2 uzup., popr. i poszerz.
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019
ISBN 978-83-65071-44-6

pod red. Moniki Pazgan-Simon, Krzysztofa Simona: Zaawansowane choroby wątroby : patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; 289 s.
ISBN 978-83-65071-41-5
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Krzysztof Simon, Monika Pazgan-Simon, Justyna Janocha-Litwin.: Alkoholowa choroba wątroby
W:Zaawansowane choroby wątroby : patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie ; pod red. Moniki Pazgan-Simon, Krzysztofa Simona; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.65-76

Krzysztof Simon, Monika Pazgan-Simon.: Diagnostyka, terapia nadciśnienia wrotnego i jego powikłań
W:Zaawansowane choroby wątroby : patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie ; pod red. Moniki Pazgan-Simon, Krzysztofa Simona; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.31-43
ISBN 978-83-65071-41-5
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Krzysztof Simon.: Marskość wątroby - epidemiologia, etiopatogeneza, przebieg naturalny, powikłania, możliwości leczenia przyczynowego
W:Zaawansowane choroby wątroby : patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie ; pod red. Moniki Pazgan-Simon, Krzysztofa Simona; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.13-29
ISBN 978-83-65071-41-5
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Justyna Janocha-Litwin, Anna Szymanek-Pasternak, Aleksander Zińczuk, Krzysztof Simon.: Zespół wątrobowo-nerkowy W:Zaawansowane choroby wątroby : patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie ; pod red. Moniki Pazgan-Simon, Krzysztofa Simona; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2019; s.227-240
ISBN 978-83-65071-41-5
Publikacja w wydawnictwie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Waldemar Halota, Robert Flisiak, Jacek Juszczyk, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz.: Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C w roku 2019 Polskiej Grupy Ekspertów HCV
Zakażenia XXI wieku 2019 T.2 nr 2; s.61-69
Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000