lek. dent. Jacek Żurek
Recenzje:
recenzja dr hab. n.med. Tomasza Kaczmarzyka w przewodzie pracy doktorskiej lek. dent. Jacka Żurka
recenzja prof. zw.dr hab. n.med. Joanny Wysokińskiej-Miszczuk w przewodzie pracy doktorskiej lek. dent. Jacka Żurka
Streszczenie:
streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Jacka Żurka

lek. dent.  Sławomir Baliński
Recenzje:
Recenzja Prof  dr hab  inż  Andrzeja Doruckiego przewód doktorski lek dent  Sławomira Balińskiego
Recenzja Prof  dr hab  Tomasza Konopki przewód doktorski lek  dent  Sławomira Balińskiego
Streszczenie:
Streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Sławomira Balińskiego

lek. dent.  Piotr Czyrski
Recenzje:
recenzja dr hab. n. med. Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej
recenzja prof dr hab. Marka Woźniewskiego
Streszczenie:
streszczenie rozprawy doktorskiej lek. dent. Piotra Czyrskiego

lek. dent.  Magdaleny Barzyk
Recenzje:
recenzja prof  dr hab  Bogumiły Frączak
recenzja prof dr hab  Ryszarda Kaczorowskiego
Streszczenie:
streszczenie rozprawy doktorskiej lek  dent  Magdaleny Barzyk

lek. dent. Małgorzata Rzepecka-Skupień
Recenzje:
recenzja dr hab  Elżbiety Pawłowskiej prof  UM w Łodzi
recenzja prof  dr hab  Teresy Matthew-Brzozowskiej
Streszczenie:
streszczenie rozprawy doktorskiej lek  stom  Małogrzaty Rzepeckiej-Skupień

lek. dent. Kamil Nelke
Recenzje:
prof  Anna Janas rec  pracy Kamila Nelke
prof  Kazimierz Kobus rec  pracy Kamila Nelke
Streszczenie:
Kamil Nelke - streszczenie pracy doktorskiej

Recenzje:
dr hab  Elżbieta Dembowska recenzja pracy Marty Cholewy-Ignasiak
prof  Maria Boratyńska recenzja pracy Marty Cholewy-Ignasiak
Streszczenie:
streszczenie pracy doktorskiej - Marta Cholewa-Ignasiak

Recenzje:
prof  Anna Janas rec  pracy Kamila Nelke
prof  Kazimierz Kobus rec  pracy Kamila Nelke
Streszczenie:
Kamil Nelke - streszczenie pracy doktorskiej

Recenzje:
recenzja dr hab. n. med. Ewy Czochrowskiej
recenzja prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej
Streszczenie
Streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Joanny Jankowskiej

Recenzje:
recenzja dr hab. Barbara Dorocka-Bobkowska
recenzja prof. dr hab. Bogumił Frączak
Streszczenie:
streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Marcina Bartczyszyna

Recenzje:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. Adama Maciejczyka
recenzja rozprawy doktorskiej dr hab. Agnieszki Kołacińskiej
Streszczenie:
Streszczenie pracy doktorskiej lek. med. Piotra DONIZEGO

Recenzje:
Recenzja Katarzyna Fita - dr hab Lidia Postek-Stefańska
Recenzja Katarzyna Fita - dr hab Renata Hałas
Streszczenie:
lek.stom. Katarzyna Fita - streszczenie

Recenzje:
Recenzja  Marta Ziętek - Prof Teresa Bachanek
Recenzja Marta Ziętek - dr hab Lidia Postek-Stefańska

Streszczenie:
lek. stom. Ziętek Marta - streszczenie
lek. stom. Katarzyna Fita - streszczenie

 

Recenzje:

Recjezna Magalena Kazanowska-Dygdała - Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka

Recenzja Magalena Kazanowska-Dygdała - Prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Jankowska