Europejski Program Studiów Podyplomowych z laseroterapii

Od 2020 roku Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dołączy do grona 5 europejskich uczelni, które realizują Europejski Program Studiów Podyplomowych „Master“ z Laseroterapii w Stomatologii - EMDOLA.

Jest to akademicki program nauczania laseroterapii w stomatologii prowadzony nieprzerwanie od 2005 roku na 5 uniwersytetach medycznych: w Barcelonie (Hiszpania), Liege (Belgia), Timisoara (Rumunia), Parma (Włochy) i Rzymie (Włochy.

Na każdej uczelni realizowany jest taki sam program nauczania laseroterapii, zaś wykładowcy z danego uniwersytetu zapraszani są do prowadzenia części wykładów na współpracujących w ramach programu EMDOLA uczelniach. Dzięki temu osiągany jest jednolity poziom nauczania na każdym z uniwersytetów. Dodatkowo każdy student po obronie pracy końcowej ma możliwość przystąpienia do Międzynarodowej Akademii EMDOLA (International Academy of EMDOLA), celem której jest dalsza współpraca pomiędzy kadrą naukową a wykładowcami z poszczególnych uniwersytetów, co umożliwia dalszy rozwój naukowy absolwenta.

Program trwa 2 lata, zawiera 10 modułów obejmujących zagadnieniami wszystkie pola stomatologii wraz z medycyną estetyczną twarzy i szyi. Rzetelnie przekazana wiedza pozwala na wprowadzenie nowych protokołów leczniczych w codziennej pracy z pacjentem, uwzględniając leczenie zachowawcze, endodoncję, chirurgię, periodontologię z leczeniem patologii błon śluzowych, implantologię, leczenie blizn, przebarwień, protokoły laserowego leczenia chrapania i bezdechu nocnego.

Od 2020 roku Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dołączy jako szósty europejski uniwersytet medyczny do akademickiego programu EMDOLA. Ważnym ambasadorem tego przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej PTSL dzięki ścisłej  i wieloletniej współpracy ze światową federacją laserową WFLD (World Federation for Laser Dentistry).