Nowy wykaz czasopism

MNiSW opublikowało nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To, obok wykazu wydawnictw, drugi kluczowy zestaw, na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zestawienie obejmuje 31 tysięcy pozycji. Jak tłumaczy Ministerstwo Nauki i Szkonictwa Wyższego jest to wzrost liczby pozycji o ponad 60 procent.

Nowy wykaz czasopism znaleźć można na stronie.