PRAKTYKI WAKACYJNE DLA

WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

Informacje ogólne

Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych
lek. stom. Ewa Mróz-Szczęsna

e-mail: ewa.mroz-szczesna@umed.wroc.pl

tel.: 71 784 03 65

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
Ul .Krakowska 26 Wrocław, III piętro
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62
godziny dyżurów: wtorek 10.00-11.00, pok. 316

poza godzinami dyżurów kontakt mailowy

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
Ul .Krakowska 26 Wrocław, III piętro
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62

Dziekanat : pok. 9 ( parter )
tel.: 71 784 06 56
Godziny przyjęć studentów w sprawie praktyk
PN.-CZW. 11.00-14.00
PIĄTEK : nieczynne

WYMAGANE DOKUMNENTY

Przed rozpoczęciem praktyki student pobiera ze strony odpowiednie dokumenty (załączniki).

Wykaz załączników:

załącznik nr 4 - wniosek (organizacja praktyki we własnym zakresie) do 30.03.2020r
załącznik nr 2.1 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki (jeśli jest wymagane przez podmiot) do 30.06.2020r.
załącznik nr 11 - skierowanie na praktykę(przy porozumieniu) do odbioru osobiście w Dziekanacie pok.9. do 30.06.2020r.
załącznik nr 8 - Program praktyki wakacyjnej w roku akademickim 2019/2020

UWAGA! Proszę o drukowanie programu praktyk dwustronnie. Wydruki jednostronne nie będą przyjmowane do zaliczenia.

UWAGA! ZAPISY NA PRAKTYKI GRUPOWE ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ

TERMIN ZAPISÓW ZOSTANIE PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Proszę śledzić aktualizację strony.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyk wakacyjnych należy odbyć szkolenie BHP, poniżej informacja:

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy USK

Informuje, że zarezerwowano salę szkoleniową w sześciu terminach (dla licznych grup studentów).

Sala 3.48, II piętro, budynek H (dokładnie jak w minionych latach) - ul. Borowska 213. (w załączeniu harmonogram).

Dla pozostałych studentów (grupy 10-15 osób) szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bhp odbywać się będzie w dni robocze (rozpoczęcie godz. 8:00) w budynku A-7, ul. Pasteura 2, I piętro,
pomieszczenie Działu BHP, nr pomieszczenia 106.

kontakt : e-mail khipszer@usk.wroc.pl

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 roku w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia.

Dokumenty do zaliczenia praktyki – program praktyk, a w nim:
- termin i miejsce realizacji praktyki
- pieczęć podmiotu, w której odbywała się praktyka
- data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za nadzór nad praktyką z ramienia Podmiotu

Uprzejmie informujemy, że skierowania na praktyki wydane zostaną tylko studentom posiadającym ważne badania lekarskie i aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu.

TERMIN ZALICZENIA PRAKTYK
Informacja o terminie i sposobie zaliczenia przez opiekuna praktyk ukaże się na stronie w terminie późniejszym.
Proszę śledzić aktualizację strony.