Praktyki Wakacyjne
Wydział Lekarsko – Stomatologiczny

Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych :
Lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut
Katedra i Zakład Periodontologii
Ul .Krakowska 26 Wrocław, II piętro
Kontakt
katarzyna.debska-lasut@umed.wroc.pl
 

UWAGA STUDENCI !!!

Zaliczanie praktyk wakacyjnych
Opiekun praktyk wakacyjnych będzie zaliczała je w terminach:

SIERPIEŃ:     28.08.2017 - 1.09.2017       w godzinach 9 - 12
WRZESIEŃ:   25.09.2017 - 29.09.2017     w godzinach 9 - 12

PRAKTYKI ZAWODOWE 2016/2017
W tym roku liczba miejsc do dobywania praktyki wakacyjnej w Poliklinice Stomatologicznej przy ul. Krakowskiej kształtuje się następująco:
1.    Protetyka 
·         III r po 1 os na miesiąc
·         IV r po 1 os na 2 tyg.
2.    Stomatologia Zachowawcza
·         III r po 2 os na miesiąc
·         IV r po 2 os na 2 tygodnie
3.    Chirurgia Stomatologiczna
·         II r po 2 os na 2 tygodnie
·         III r po 2 os na 2 tygodnie
·         IV r po 2 os na 2 tygodnie
4.    Periodontologia
·         2 studentów w miesiącu
Wymagane dokumenty:
1.    Skierowanie (zał. Nr 7)
2.    Program praktyk
Dokumenty należy przynieść wypełnione do opiekuna praktyk w celu zapisania się w odpowiedniej jednostce.
ORGANIZACJA INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI WAKACYJNEJ
Do odbycia praktyki należy wydrukować następujące załączniki:
1.    Porozumienie – (zał. Nr 2) - porozumienie jako pierwsza podpisuje jednostka przyjmująca studenta na praktykę, jeśli wymaga.
2.    Wniosek  (zał. Nr 3) – z podpisami i pieczęciami jednostki przyjmującej
3.    Skierowanie (zał. Nr 7)
4.    Program praktyk
PROGRAMY PRAKTYK:
- I rok
- II rok
- III rok
- IV rok
 
Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z Zarządzeniem nr 11/XIV R/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 roku w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia. 
Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujący: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę oraz wpisy w indeksie umiejętności praktycznych.
DYŻURY OPIEKUNA PRAKTYK WAKACYJNYCH 2016/2017            
od 20 III do 30 IV
Poniedziałki godz. 9-10
Środy godz.13-15
Czwartki godz. 10-11