PRAKTYKI WAKACYJNE DLA

WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

Informacje ogólne

Opiekun Studenckich Praktyk Wakacyjnych :

lek. stom. Ewa Mróz-Szczęsna

e-mail: ewa.mroz-szczesna@umed.wroc.pl

tel.: 71 784 03 65

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
Ul .Krakowska 26 Wrocław, III piętro
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62
godziny dyżurów: wtorek 10.00-11.00, pok. 316

poza godzinami dyżurów kontakt mailowy

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
Ul .Krakowska 26 Wrocław, III piętro
tel.: 71 784 03 61, faks: 71 784 03 62

UWAGA STUDENCI !
W terminie 15.07-26.07.2019 i 15.08-02.09.2019 wyłącznie kontakt mailowy z opiekunem praktyk.

 

Dziekanat : pok. 9 ( parter )
tel.: 71 784 06 56
Godziny przyjęć studentów w sprawie praktyk 
PN.-CZW. 11.00-14.00
PIĄTEK 12.00-14.00

WYMAGANE DOKUMNENTY

Przed rozpoczęciem praktyki student pobiera ze strony odpowiednie dokumenty (załączniki).

Wykaz załączników:

załącznik nr 3 - wniosek (organizacja praktyki we własnym zakresie) do 31.03.2019r
załącznik nr 2 - porozumienie w sprawie realizacji praktyki (jeśli jest wymagane przez podmiot) do 30.06.2019r.
załącznik nr 7 - skierowanie na praktykę(przy porozumieniu) do odbioru osobiście w Dziekanacie pok.9. do 30.06.2019r.
załącznik nr 6 - Program praktyki wakacyjnej w roku akademickim 2018/2019

UWAGA!

Zapisy na praktyki grupowe organizowane przez Uczelnię – termin zapisów :

29.03-05.04.2019 r drogą elektroniczną na adres mailowy :

andzelika.szymonajtis-magiera@umed.wroc.pl.
 

PRAKTYKI STUDENCKIE PO I ROKU ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ
 

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyk wakacyjnych należy odbyć szkolenie BHP, poniżej informacja:

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy USK

Informuje, że zarezerwowano salę szkoleniową w sześciu terminach (dla licznych grup studentów).

Sala 3.48, II piętro, budynek H (dokładnie jak w minionych latach) - ul. Borowska 213. (w załączeniu harmonogram).

Dla pozostałych studentów (grupy 10-15 osób) szkolenie wstępne ogólne w dziedzinie bhp odbywać się będzie w dni robocze (rozpoczęcie godz. 8:00) w budynku A-7, ul. Pasteura 2, I piętro,

pomieszczenie Działu BHP, nr pomieszczenia 106.

kontakt : e-mail khipszer@usk.wroc.pl

 

Praktyki zawodowe studentów Uniwersytetu Medycznego organizowane są przez Uczelnię zgodnie z zarządzenie nr 25/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 roku w okresie wakacyjnym w jednostkach opieki zdrowotnej, z którymi Uczelnia podpisała umowy lub porozumienia.

Dokumenty do zaliczenia praktykiprogram praktyk, a w nim :

- termin i miejsce realizacji praktyki

- pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka

- pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Uprzejmie informujemy, że skierowania na praktyki wydane zostaną tylko studentom posiadającym ważne badania lekarskie i aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną.
W przypadku wątpliwości co do daty ważności wyżej wymienionych badań, możliwe jest sprawdzenie u osoby odpowiedzialnej za dany rok w godzinach urzędowania Dziekanatu.

TERMIN ZALICZENIA PRAKTYK

Zaliczenie praktyk (program praktyk) przez opiekuna w sali seminaryjnej nr 324, III piętro od godz.10.00 w terminach:

13.08.2019

17.09.2019

08.10.2019-ostateczny termin, starosta poszczególnych lat I-IV składa zbiorczo programy praktyk dla całego roku