Procedura dotycząca kierowania studentów na praktyki

W związku z trwającymi praktykami zawodowymi studentów naszej Uczelni, Zespół ds. zarządzania kryzysowego opracował specjalną procedurę dotyczącą zasad kierowania studentów na praktyki.

Procedura obowiązuje dla całej uczelni i dostępna jest pod linkiem.