Prof. Marzena Dominiak w International College of Dentists

Prof. Marzena Dominiak, znakomity chirurg i implantolog oraz Przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, została przyjęta do elitarnego grona stowarzyszenia The International College of Dentists.

Oficjalne przyjęcie odbyło się w Londynie, podczas 62. dorocznego spotkania członków ICD, gdzie prof. Dominiak, otrzymała nominację z rąk Regenta ICD prof. Gila Alcoforado z Portugalii.

Wręczenie nominacji dla prof. Marzeny Dominiak
Dyplom dla prof. Marzeny Dominiak

International College of Dentists jest międzynarodową organizacją dentystyczną wspierającą rozwój dziedziny oraz osoby, które wyznaczają kierunki jej postępu. Wśród wielu statutowych celów jakie stawia sobie ICD są m.in. wyróżnianie wybitnych stomatologów, upowszechnianie zasad etyki zawodowej, promowanie projektów o charakterze humanitarnym, wspieranie badań naukowych, pielęgnacja historii stomatologii oraz prestiżu zawodowego. Aktualnie funkcję szefa sekcji europejskiej pełni dr Shelagh Farrell.

Polska należy do dystryktu nr 14 ICD, w skład którego wchodzą przedstawiciele również takich krajów, jak Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Gruzja, Mołdawia, Węgry, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Słowenia oraz Ukraina. Pracom tego zespołu przewodniczy dr Tomislav Jukic ze Słowenii.