PWN Nauka - pierwsze wydanie e-czasopisma

PWN  wydało pierwszy numer nowego e-czasopisma skierowanego do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Pierwsze wydanie dotyczy prawa autorskiego.  Redakcja zachęca również do współpracy.

Czasopismo kontynuuje dobre praktyki oraz doświadczenie zebrane przez lata redagowania Niezbędnika Akademickiego PWN.
Zmiana nazwy wpisuje się w zmianę komunikacji z całym środowiskiem akademickim. Dlatego poza zmianą nazwy czasopisma został powołany nowy profil www.facebook.com/PWNNauka 

PWN Nauka to wciąż czasopismo trzymające rękę na pulsie nauki i szkolnictwa wyższego.

Tematem pierwszego numeru jest prawo autorskie w świecie akademickim, której to kwestii poświęcone są dwa artykuły:
Piractwo własności intelektualnej w polskim środowisku akademickim i naukowym w czasie wdrażania Konstytucji dla Nauki – pisze ekspert z plagiat.pl Krzysztof Gutowski
Jak zgodnie z prawem cytować publikacje naukowe innych badaczy? – odpowiada mec. Maciej Tomaszewski
Dodatkowo wywiady z prezes Fundacji Młodej Nauki – dr inż. Kingą Kurowską-Wilczyńską oraz Rzecznikiem Praw Doktoranta – Pawłem Sobotko.
Kontynuowane jest publikowanie fragmentu książek od PWN – tym razem – Cyfrowy warsztat humanisty.
Pojawia się nowy dział „Nie samą nauką…” żyje człowiek, w którym prezentowane jest kalendarium letnich imprez NCK.

Darmowe e-wydanie można pobrać zapisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/
Redakcja jest otwarta na nowych autorów i zaprasza do współpracy, którą można rozpocząć kontaktując mailowo: pwnnauka@pwn.pl.