Ranking uczelni stomatologicznych

To już kolejna edycja rankingu badającego zadowolenie absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego na różnych uczelniach w kraju. Studenci kierunku mogą wziąć w nim udział wypełniając ankietę.

Ankieta jest anonimowa, na jej podstawie przygotowane zostanie zestawienia uwzględniające podział na poszczególne uczelnie w Polsce - diagnozujące zalety i słabości jednostek kształcących przyszłych lekarzy-dentystów.

Link do ankiety