SONA - apel do studentów

Nie oceniasz? Tracisz szansę na zmianę  - Uczelniany zespół ds. jakości kształcenia apeluje do studentów o wypełnianie ankiet. SONA przeprowadzona jest w tym semestrze - zgodnie z oczekiwaniami - w formie elektronicznej.

Szanowni Studenci,

17 czerwca 2020r. rozpoczęliśmy proces przeprowadzania ankiety SONA w wersji elektronicznej.
Po raz pierwszy w historii zarówno osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, jak i Państwo, mają okazję skorzystać z długo wyczekiwanej wersji ankiety.  Jest to m.in. efekt Państwa postulatów, który powstał z poszanowaniem zasady dobrowolności, anonimowości i poufności. Zdajemy sobie sprawę, że narzędzie może okazać się niedoskonałe, dlatego tak bardzo ważne jest Państwa zaangażowanie w przebieg procesu oceny nauczycieli dydaktycznych. Tylko dzięki Państwa doświadczeniu, uwagom i sugestiom będziemy mogli rozwijać dalej elektroniczną wersję ankiety.  Chcemy, by szczególnie w tak wyjątkowym czasie, jakim jest pandemia COVID-19, jakość prowadzonych na naszym uniwersytecie zajęć dydaktycznych była stale monitorowana. Chcemy poznać ich słabe i mocne strony. Wyniki Państwa ocen stanowią bowiem podstawę do wdrażania wszelkich rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.  Dlatego zwracamy się z prośbą o aktywny udział w tej formie ewaluacji zajęć dydaktycznych.

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia

SONA umedwroc