SONA w wersji elektronicznej

Studencka Ocena Nauczyciela Akademickiego (SONA) w tym semestrze przeprowadzona będzie w formie elektronicznej. Czas na jej wypełnienie mija z końcem września 2020 roku.

Szczegółowo warunki przeprowadzenia oceny opisuje Zarządzenie nr 117/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r.

Generator ankiety w wersji elektronicznej http://www.sona.umed.wroc.pl/course.php

Wszelkie wątpliwości wyjaśnić można w Biurze Jakości Kształcenia - tel. 71 784 17 71 lub poprzez e-mail anna.iwaszyn@umed.wroc.pl.

SONA Nauczyciele

SONA studenci