Spotkanie organizacyjne opiekuna ze studentami I roku

Informacja dla nowo przyjętych studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. W dniu 28.09.2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 23 (wykładowej)  przy ul. Krakowskiej 26 odbędzie się spotkanie organizacyjne opiekuna I roku z nowo przyjętymi studentami. Obecność na spotkaniu obowiązkowa.

Prodziekan ds. Studenckich Dr n.med. Jan Nienartowicz