Spotkanie ze studentami I roku

W dniu 26 września o godzinie 12:30 w sali wykładowej WL-S odbędzie się spotkanie studentów I roku z opiekunem roku.