Staż na stomatologii

Szkolenie w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej jest jednym z najważniejszych elementów stażu, który na naszej uczelni odbywają pracownice Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomołcia w Kijowie.

Dr Nina Khrol, zastępca dyrektora Centrum Stomatologii, oraz dr Tetiana Timokhina - prodziekan ds. studentów zagranicznych z kijowskiego Uniwersytetu Medycznego przebywają u nas od 4 lipca.
goście na WLS
Odbywają szkolenie w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW pod okiem prof. Urszuli Kaczmarek oraz Dagmary Piesiak-Pańczyszyn. Wizyta z uczelni partnerskiej ma na celu wymianę informacji w ramach "Innovative Methods of Teaching Dentistry".
Stażystka przy aparaturze

Jest też okazją do spotkania z władzami uczelni. Delegacja spotkała się  z prorektorem ds. rozwoju uczelni prof. dr. hab. Jackiem Szepietowskim.
Spotkanie z prorektorem ds. rozwoju uczelni
Delegację z Kijowa przyjęły również władze Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Prodziekan ds studiów w języku angielskim dr hab. Joanna Antoszewska-Smith zapoznała gości ze szczegółami organizacji zarówno samych studiów w języku angielskim, jak i pracy dziekanatu. Spotkanie było o tyle istotne, że zaowocowało konkretną możliwością wymiany wzajemnych, latami zdobywanych doświadczeń. Pani prodziekan otworzyła także "podwoje" Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z dumą prezentując nie tylko wyposażenie samej jednostki, ale przede wszystkim jej zasługi naukowo-dydaktyczne, znane nie tylko w Polsce. Goście mieli też możliwość spotkania z dziekan Wydziału Lekarskiego - prof. Małgorzatą Sobieszczańską.