Stałe Komisje Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
 

1. Komisja Dydaktyczna

* Prodziekan ds. Studenckich - dr Jan Nienartowicz - przewodniczący
* prof. zw. dr hab. Julia Bar
* prof. zw. dr hab. Urszula Kaczmarek
* prof. zw. dr hab. Tomasz Konopka
* prof. dr hab. Marzena Dominiak
* prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz
* dr Małgorzata Szulc
* lek. dent. Magdalena Dubowik

Studenci:
* Mateusz Polimirski
* Anita Tomaszewska
* Izabella Borkowska

2. Komisja Nagród

* prof. zw. dr hab. Tomasz Konopka. - przewodniczący
* prof. zw. dr hab. Michał Jeleń
* prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
* prof. dr hab. Zbigniew Rybak
* prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
* prof dr hab. Mikulewicz Marcin
* dr hab. Oktawia Mazanowska, prof. nadzw
* dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź 
* dr Maciej Dobrzyński

Studenci:
* Olga (Aleksandra) Ożga

3. Komisja Oceny Kadry Naukowo - Dydaktycznej
* prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko   - przewodnicząca
* dr hab. Irena Makulska prof. nadzw. - z-ca
* prof. zw. dr hab. Piotr Wójcicki
* prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
* dr hab. Joanna Antoszewska-Smith prof. nadzw.
* dr hab. Mieszko Więckiewicz prof. nadzw.
* dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź
* dr hab. Michał Sarul
* dr Urszula Kanaffa-Kilijańska
* dr Joanna Kobierska-Brzoza

Studenci:
* Nicole Piotrowski

4. Komisja Finansowa

* prof. dr hab. Beata Kawala - przewodnicząca
* prof. zw. dr hab. Julia Bar
* prof. zw. dr hab. Urszula Kaczmarek
* prof. zw. dr hab. Piotr Wójcicki
* prof. zw. dr hab Marek Ziętek
* prof. dr hab. Marzena Dominiak
* prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
* prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz
* prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
* dr hab. Hanna Gerber prof. nadzw.

Studenci:
* Katarzyna Babuśka
Protokolant:
* Elżbieta Pecyna-Wiśniewska - protokolant

Komisja ds. Doktoratów "Honoris Causa"
6. Rada Naukowa WL-S

* prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko - przewodniczący
* prof. zw. dr hab. Julia Bar
* prof. dr hab. Marzena Dominiak
* prof. zw. dr hab. Urszula Kaczmarek
* prof. dr hab. Beata Kawala
* prof. zw. dr hab. Tomasz Konopka
* prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
* prof. zw. dr hab. Piotr Wójcicki
* prof. zw. dr hab Marek Ziętek

Sekretarz: dr hab. Irena Makulska prof. nadzw.

7. Rada Naukowa WL-S
* prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko - przewodniczący
* prof. dr hab. Marzena Dominiak
* prof. zw. dr hab. Urszula Kaczmarek
* prof. zw. dr hab. Tomasz Konopka
* prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
* prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
* prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
* prof dr hab. Mikulewicz Marcin
* dr hab, Oktawia Mazanowska, prof. nadzw
* dr hab. Irena Makulska, prof. nadzw.

* dr hab. Marek Bochnia
* dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź

Protokolant:
* dr Mirosława Kasiak

KOMISJE DORAŹNE

Komisja d/s Nostryfikacji Dyplomów
* dr hab. Joanna Antoszewska-Smith prof. nadzw. - przewodnicząca
* prof. dr hab. Tomasz Gedrange
* dr hab. Zdzisław Bogucki
* dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź
* dr hab. Irena Makulska prof. nadzw.
* dr hab. Michał Sarul
* dr Katarzyna Jankowska
* dr Anna Paradowska-Stolarz

Protokolant:
* dr Anna Paradowska-Stolarz

Komisja d/s Zatrudnienia (instruktor, wykładowca, st. wykładowca, asystent, adiunkt)
* dr Jan Nienartowicz  - przewodniczący
* prof dr hab. Mikulewicz Marcin
* dr hab. Irena Maulska prof. nadzw
* dr hab. Zdzisław Bogucki
* dr Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska
* dr Małgorzata Szulc
Studenci:
* ..................

Komisja d/s Restrukturyzacji i Rozwoju Wydziału
* dr hab. Hanna Gerber prof nadzw. - przewodniczący
* prof. dr hab. Tomasz Gedrange
* prof. dr hab. Beata Kawala
* prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
* prof. dr hab. Zbigniew Rybak
* dr hab. Mieszko Więckiewicz prof. nadzw.
* dr Maciej Dobrzyński
Studenci:
* ......................

Zespół ds Jakości Kształcenia WL-S
* dr hab. Michał Sarul - przewodniczący
* prof. zw. dr hab. Tomasz Konopka
* dr hab. Hanna Gerber prof. nadzw.
* dr hab. Danuta Nowakowska
* dr hab. Michał Sarul
* dr Joanna Kobierska-Brzoza
* dr Urszula Kanaffa-Kilijańska
* lek. dent Ewa Szeląg
* lek. dent. Alicja Marczyk-Felba

Przedstawiciel Administracyjny
* Magdalena Ostrowska

Studenci:
* Anita Tomaszewska

Przedstawiciele Związków Zawodowych:
* dr Zbigniew Półtorak - Solidarność 80
* dr n.med. Wojciech Grzebieluch - ZNP
* dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska - Solidarność
* przedstawiciel - OAZZ