Uwaga Studenci
Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego

Dziekanat dla studentów jest zamknięty w KAŻDY WTOREK

 

Szkolenie BHP dla studentów- wydz. LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY 2018

Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 1 pokój 2,  od dnia 04.09.2018 do dnia 30.11.2018 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Szkolenie BHP dla studentów
 

Termin egzaminu ze Stomatologii Przedkliniczej dla:

- studentów II roku (termin poprawkowy)
- studentów przenoszących się na III rok studiów WL-S

TERMIN - pobierz

Szkolenie BHP 2017

Szkolenie BHP
Szkolenie z zakresu BHP -informacja

 

Terminy realizacji praktyk w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym - rok 2016

AW-Termin realizacji praktyk-1
AW-Termin realizacji praktyk-2