Uwaga Studenci
Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego

Dziekanat dla studentów jest zamknięty w KAŻDY WTOREK

 

 

UWAGA !!!
ZMIANA WYSOKOŚCI ŚREDNIEJ W STYPENDIUM REKTORA

W związku z licznymi prośbami studentów o zmianę wysokości średniej ocen uprawniającej do uzyskania stypendium Rektora, za zgodą i na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela wprowadzono wnioskowaną przez studentów zmianę.
Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2019/2020 wynosi 3.5, natomiast wymagana minimalna liczba punktów nie zmienia się i pozostaje na poziomie 20 pkt, z zastrzeżeniem, że średnia ocen w przyszłym roku akademickim 2020/2021 ulegnie zmianie i będzie wynosiła 4.0.

STUDENCIE, nie czekaj do ostatniej chwili, złóż wniosek wcześniej a unikniesz stania w kolejce :)

Przewodnik po stypendiach dla studentów - począwszy od drugiego roku studiów

Termin egzaminu ze Stomatologii Przedkliniczej dla:

- studentów II roku (termin poprawkowy)
- studentów przenoszących się na III rok studiów WL-S

TERMIN - pobierz

Szkolenie BHP 2019

Szkolenie BHP
Szkolenie z zakresu BHP -informacja

 

Terminy realizacji praktyk w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym - rok 2016

AW-Termin realizacji praktyk-1
AW-Termin realizacji praktyk-2