Stypendium Ministra

Informacja dla Studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ubiegających się o stypendium Ministra na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html, oraz na stronie Ministerstwa Zdrowiahttps://www.gov.pl/zdrowie/stypendia-ministra.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom uprzejmie informuję, że kompletne wnioski (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD) wypełnione starannie, przejrzyście i czytelnie, na odpowiednich formularzach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 21 września 2018 r.
Przy składaniu wniosku student zobowiązany jest złożyć oświadczenie (druk do pobrania w dziekanacie) o wyrażeniu zgody na publikację swoich danych na stronie internetowej.

UWAGA !!!

Wnioski składane przez studentów będą opiniowane na drodze głosowania na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 28 września 2018 r. Wnioski zaopiniowane pozytywnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, §. 6.1 ust. 4, przekazane będą przez JM Rektora do Ministerstwa Zdrowia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 roku.

Stypendia realizacowane przez Prezydenta Wrocławia. 
Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2018r.

Szczegóły: pobierz plik