Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej - nauka

  1. Nowotworowe komórki macierzyste w progresji litych, złośliwych nowotworów.
  2. Charakterystyka cech biologicznych komórek raków jamy ustnej jako parametrów przebiegu klinicznego.
  3. Projektowanie struktur trójwymiarowych z wykorzystanie materiału biologicznego i biomateriału jako konstrukcji przeznaczonych do biologicznej regeneracji uszkodzonych tkanek. 
  4. Prowadzenie ukierunkowanych hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych w strukturach 2D i 3D
  

Działalność organizacyjna Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej
Udział w międzynarodowej ocenie biegłości z zakresu technik molekularnych.

 

Dorobek naukowy Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej:

Adrian Banachowicz, Anna Lis-Nawara, Michał Jeleń, Łukasz Jeleń.: Convolutional neural networks for dot counting in fluorescence in situ hybridization imaging
W:Theory and applications of dependable computer systems : Proceedings of the Fifteenth International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX. Brunów, Poland, June 29 - July 3, 2020 ; eds. Wojciech Zamojski [et al.]; Cham : Springer, 2020; s.21-30

Julia Bar, Piotr Grelewski, Iwona Deszcz, Leszek Noga, Lidia Hirnle, Anna Lis-Nawara.: Association between p53 protein phosphorylated at serine 20 expression and ovarian carcinoma stem cells phenotype: correlation with clinicopathological parameters of ovarian cancer. Neoplasma 2019 Vol.66 no.5; s.801-809

Andrzej Wincewicz, Piotr Woltanowski, Michał Jeleń.: Bridging neighboring civilizations at academic grounds: a story of Zygmunt Albert - Rector illustrissimus ac magnificus Academiae Medicae Wratislaviensis - a pathologist who visualized gamma-glutamyl transpeptidase. Rom.J.Morphol.Embryol. 2019 Vol.60 no.3; s.1043-1051

Iwona Kamińska, Julia K. Bar.: The association between p53 protein phosphorylation at serine 15, serine 20 and sensitivity of cells isolated from patients with ovarian cancer and cell lines to chemotherapy in in vitro study. Pharmacol.Rep. 2018 Vol.70 no.3; s.570-576

Piotr Cierpikowski, Anna Lis-Nawara, Paweł Gajdzis, Julia Bar.: PDGFRα/HER2 and PDGFRα/p53 co-expression in oral squamous cell carcinoma. Anticancer Res. 2018 Vol.38 no.2; s.795-802

Julia K. Bar, Anna Lis-Nawara, Piotr Grelewski, Leszek Noga, Zygmunt Grzebieniak, Michał Jeleń.: The association between HSP90/topoisomerase I immunophenotype and the clinical features of colorectal cancers in respect to KRAS gene status. Anticancer Res. 2017 Vol.37 no.9; s.4953-4960

Michał Paradowski, Małgorzata Bilińska, Julia Bar.: Characteristics of the expression of KAI1/CD82 and PDGFRβ and their impact on glioma progression
Folia Neuropathol. 2016 Vol.54 no.3; s.241-248

Jolanta Saczko, Justyna Piłat, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Julia Bar, Iwona Kamińska, Jerzy Zalewski, Julita Kulbacka.: The effectiveness of chemotherapy and electrochemotherapy on ovarian cell lines in vitro
Neoplasma 2016 Vol.63 no.3; s.450-455

Łukasz Szpon, Aleksander Stal, Marcin Zawadzki, Anna Lis-Nawara, Wojciech Kielan, Zygmunt Grzebieniak.: Mutacja genu K-ras jako wczesny marker rozwoju raka jelita grubego = K-ras mutation as an early prognostic marker of colon cancer
Pol.Przegl.Chir. 2016 T.88 nr 1; s.25-32

Julia K. Bar, Piotr Grelewski, Anna Lis-Nawara, Kamila Drobnikowska.: Udział nowotworowych komórek macierzystych w progresywnym wzroście i oporności raka jajnika: prawda czy mit?
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2015 Vol.69; s.1077-1086

Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Magda Dubińska-Magiera, Iwona Bednarz-Misa, Julia Bar, Anna Marcinkowska, Julita Kulbacka.: Oxidative modification induced by photodynamic therapy with PhotofrinII and 2-methoxyestradiol in human ovarian clear carcinoma (OvBH-1) and human breast adenocarcinoma (MCF-7) cells
Biomed.Pharmacother. 2015 Vol.71; s.30-36

Anna Gryboś, Julia Bar.: The relationships between the immunoexpression of KAI1, MMP-2, MMP-9 and steroid receptors expression in endometrial cancer
Folia Histochem.Cytobiol. 2014 Vol.52 no.3; s.187-194

Jolanta Saczko, Iwona Kamińska, Małgorzata Kotulska, Julia Bar, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Joanna Rossowska, Danuta Nowakowska, Julita Kulbacka.: Combination of therapy with 5-fluorouracil and cisplatin with electroporation in human ovarian carcinoma model in vitro. Biomed.Pharmacother. 2014 Vol.68 no.5; s.573-580

Julia K. Bar, Lesław Zub, Anna Lis-Nawara, Leszek Noga, Michał Jeleń, Bogusław Paradowski.: Expression and interactions between cell adhesion molecules CD44v6 and E-cadherin in human gliomas. Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.5; s.827-834

Julita Kulbacka, M. Kotulska, Nina Rembiałkowska, Anna Choromańska, Iwona Kamińska, A. Garbiec, J. Rossowska, M. Daczewska, B. Jachimska, Jolanta Saczko.: Cellular stress induced by photodynamic reaction with CoTPPS and MnTMPyPCl5 in combination with electroporation in human colon adenocarcinoma cell lines (LoVo and LoVoDX), Cell Stress Chaperones 2013 Vol.18 no.6; s.719-731

Krzysztof Korta, Piotr Kupczyk, Jan Skóra, Artur Pupka, Paweł Zejler, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Beata Nowakowska, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber, Julia Bar.: Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.982-995

Piotr Grzegorz Grelewski, Julia Krystyna Bar.: The role of p53 protein and MMP-2 tumor/stromal cells expression on progressive growth of ovarian neoplasms
Cancer Invest. 2013 Vol.31 no.7; s.472-479

J. Markowska, Julia Bar, R. Mądry, Iwona Słomska, M. Mardas, J.P. Grabowski.: The expression of BRCA1, P53, KAI1, and Nm23 in ovaries of BRCA1 mutation carriers after prophylactic adnexectomy
Arch.Gynecol.Obstet. 2013 Vol.288 no.4; s.839-844

Anna Choromańska, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Iwona Kamińska, Nina Skołucka, Michał Majkowski.: Comparison of the influence of photodynamic reaction on the Me45 and MEWO cell lines in vitro
Współcz.Onkol. 2012 Vol.16 no.3; s.240-243

Iwona Kamińska, Małgorzata Kotulska, Anna Stecka, Jolanta Saczko, Małgorzata Drąg-Zalesińska, Teresa Wysocka, Anna Choromańska, Nina Skołucka, Rafał Nowicki, Jakub Marczak, Julita Kulbacka.: Electroporation-induced changes in normal immature rat myoblasts (H9C2)
Gen.Physiol.Biophys. 2012 Vol.31 no.1; s.19-25; doi:10.4149/gpb_2012_003

Julia K. Bar, Piotr Grelewski, Leszek Noga, Jerzy Rabczyński, Marian Gryboś, Michał Jeleń.: The association between the p53/ topoisomerase I and p53/ topoisomerase IIα immunophenotypes and the progression of ovarian carcinomas. Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.1; s.35-42