Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej - pracownicy

Kierownik  Zakładu
prof. dr hab. Julia Bar
e-mail: julia.bar@umed.wroc.pl
tel.: 

Sekretariat
mgr Katarzyna Rygas
e-mail: katarzyna.rygas@umed.wroc.pl
tel.: 

Profesor zwyczajny
prof. dr hab. Michał Jeleń
e-mail: michal.jelen@umed.wroc.pl
tel.: 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr n.med. Iwona Deszcz (Kamińska) - adiunkt dydaktyczny
e-mail: iwona.deszcz@umed.wroc.pl

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
dr n.med. Anna Lis-Nawara
e-mail: anna.lis-nawara@umed.wroc.pl

dr n.med. Piotr Grelewski
e-mail: piotr.grelewski@umed.wroc.pl

Doktoranci
lek. med., lek. stom. Piotr Cierpikowski

 

Pracownie działające przy Zakładzie Immunopatologii i Biologii Molekularnej 

 

Laboratorium Patomorfologii i Biologii Molekularnej

Kierownik
Prof. dr hab. Julia Bar

Specjalista ds. jakości
Dr n. med. Anna Lis-Nawara

Specjalista ds. aparatury
Dr n. med. Piotr Grelewski
 

Laboratorium posiada akredytację metody „Ocena statusu genu HER2 techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)” wg normy PN/EN ISO/IEC 17025:2005.
Zakres akredytacji dostępny jest na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

Pracownia Eksperymentalnej Komórkowej Regeneracji Tkanek

Prof. dr hab. Julia Bar
Dr n. med. Iwona Deszcz
Dr n. med. Anna Lis-Nawara
Dr n. med. Piotr Grelewski


Fot. Monitorowanie przebiegu izolacji, hodowli komórek (prof. J. Bar, dr I. Deszcz)

 
Fot. Izolacja komórek (dr A. Lis-Nawara) 
  
Fot. Hodowla komórkowa (dr P. Grelewski)