Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 99, faks: 71 784 04 18
e-mail: ortodoncja@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Beata Kawala


Struktura

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
1. Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
a) pracownia Techniki Ortodontycznej
2. Zakład Wad Rozwojowych Twarzy
b) Poradnia Wad Rozwojowych Twarzy
3. Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych
4. Zakład Stomatologii Zintegrowanej


 
Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 99, faks: 71 784 04 18
e-mail: ortodoncja@umed.wroc.pl
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Beata Kawala


Zakład Wad Rozwojowych Twarzy

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Marcin Mikulewicz


Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith


Zakład Stomatologii Zintegrowanej

Kierownik Zakładu
dr hab. Michał Sarul

02.06.2020