Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 99, faks: 71 784 04 18
e-mail: ortodoncja@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Beata Kawala
 


Struktura

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
1) Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
    a) pracownia Techniki Ortodoncji
2) Zakład Wad Rozwojowych Twarzy
    b) Poradnia Rozwojowych Twarzy
3) Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych
4) Zakład Stomatologii Zintegrowanej.
 
 


 
Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 99, faks: 71 784 04 18
e-mail: ortodoncja@umed.wroc.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Beata Kawala
 


 

Zakład Wad Rozwojowych Twarzy

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
 


 

Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych

Kierownik Pracowni
dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw.
 


 

Zakład Stomatologii Zintegrowanej

Kierownik Zakładu
...

 

02.06.2020