Główne kierunki badawcze

Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
 

 1. Porównanie działania systemów samoligaturujących w technice  lingwalnej i technice przedsionkowej w fazie niwelacji leczenia ortodontycznego” (Beata Kawala, Małgorzata Rzepecka Skupień).
 2. „Analiza okluzji przed i po leczeniu chirurgicznym wad klasy III według Angle’a” (Beata Kawala, Łukasz Sroczyk).
 3. „Ocena nowatorskiej metody wszczepiania tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego w okolicę bródkową żuchwy” (Joanna Antoszewska, Marlena Kosior).
 4. „Potrzeby leczenia ortodontycznego u kobiet z przewlekłą chorobą przyzębia w aspekcie estetyki twarzy i uśmiechu” (Beata Kawala, Agnieszka Sieja).
 5. „Badania (modelowe, kliniczne) procesów adaptacyjnych powstałych pod wpływem sił wywieranych przez aparat ortodontyczny, na aparat zawieszeniowy zębów i kości wyrostka zębodołowego u pacjentów z ubytkami kostnymi powstałymi w wyniku przebiegu chorób przyzębia” (Liwia Minch).

Przy Katedrze mieści się siedziba Wojewódzkiego Specjalisty ds. Ortodoncji – dr J. Szeląg.

 
Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy
 

 1. Opracowanie techniki in vitro zweryfikowanej in vivo biokompatybilności materiałów stosowanych w ortodoncji – Marcin Mikulewicz.
 2. Wady zębowo-zgryzowe u pacjentów z rozszczepem całkowitym – Anna Paradowska-Stolarz.
 3. Parametry matryc inwazyjnych i nieinwazyjnych u pacjentów z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia – Marcin Mikulewicz, Krzysztof Kachniarz.

Pracownia realizuje program

 • Ortodontyczna Opieka nad Dziećmi z Wrodzonymi Wadami Części Twarzowej Czaszki.

 
Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych
 

 1. Współczesna  diagnostyka wad klasy II, oraz analiza porównawcza zmian zachodzących w układzie narządu żucia podczas terapii dzieci i dorosłych wykorzystującej aparaty do wysuwania żuchwy – Marta Szumielewicz.
 2.  Ocena siły wiązania zamków ortodontycznych ze szkliwem bydlęcym w zależności od zastosowanego kleju ortodontycznego, systemu wiążącego i zamka ortodontycznego – Tomasz Ogiński)