Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej

STRONA DOMOWA: http://www.patocyto.umed.wroc.pl/

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 39 60
faks: 71 734 39 68
e-mail: ws-13.1@umed.wroc.pl

 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
tel.: 71 734 39 60
faks: 71 734 39 68
e-mail: agnieszka.halon@umed.wroc.pl

 

W strukturze Katedry funkcjonują:

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 39 60, 71 734 39 50, faks: 71 734 39 68
e-mail: ws-13.1@umed.wroc.pl 
            zpk@usk.wroc.pl


 

 

 

08.02.2021