Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej - pracownicy

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
tel.: 71 734 39 60
faks: 71 734 39 68
e-mail: agnieszka.halon@umed.wroc.pl

Sekretariat Główny
mgr Joanna Warszawska-Micach
e-mail: joanna.warszawska-micach@umed.wroc.pl
tel.: 71 734 39 60
faks: 71 734 39 68

Sekretariat Medyczny
1) Rita Filip
tel.: 71 734 39 50
2) Renata Piekarska (USK)
tel.: 71 734 39 50

Profesor, konsultant
prof. dr hab. n med. Michał Jeleń
tel.: 71 734 39 55
e-mail: michal.jelen@umed.wroc.pl

Starszy wykładowca
dr n. med. Przemysław Kowalski
tel.: 71 734 39 61
e-mail: przemyslaw.kowalski@umed.wroc.pl

Adiunkt, specjalista patomorfolog
dr hab. n. med. Piotr Donizy
tel.: 71 734 39 64
e-mail: piotr.donizy@umed.wroc.pl

Asystent, specjalista patomorfolog
dr n. med. Paweł Gajdzis
tel. 71 734 39 64
e-mali: pawel.gajdzis@umed.wroc.pl

Specjalista patomorfolog (USK)
dr n. med. Martyna Trzeszcz
tel. 71 734 39 61
e-mail: m.trzeszcz@corfamed.pl

Diagnosta cytomorfolog
1) dr n. med. Artur Lipiński
tel.: 71 734 39 63
e-mail: artur.lipinski@umed.wroc.pl
2) mgr Joanna Spętana (USK)
tel. 71 734 39 63
e-mail: joanna.spetana@student.umed.wroc.pl

Studia doktoranckie
1) lek. Maciej Kaczorowski
tel.: 71 734 39 64
e-mail: maciej.kaczorowski@student.umed.wroc.pl
2) mgr Joanna Spętana
tel.: 71 734 39 63

Rezydenci (USK)
1) Maciej Kaczorowski
tel.: 71 734 39 64
2) Alina Parshankowa
Tel. 71 734 39 61
e-mail: alina.parshankova@gmail.com
3) Agata Kamińska
Tel. 71 734 39 64
e-mail: akaminska@usk.wroc.pl
4) Mateusz Ollik
tel.: 71 734 39 64
e-mali: mollik@usk.wroc.pl
5) Małgorzata Zychowicz
Tel. 71 734 39 64
e-mail: m.swierad89@gmail.com

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni
1) mgr Teresa Szkudlarek
tel.: 71 734 39 65
e-mail: teresa.szkudlarek@umed.wroc.pl
2) mgr Joanna Gałamaga (USK)
tel.: 71 734 39 65
e-mail: joannagalamaga@usk.wroc.pl
3) mgr Joanna Skrzypczyńska
tel.: 71 734 39 66
4) mgr Patryk Nowak (USK)
tel.: 71 734 39 66
5) Grażyna Bobik (USK)
tel.: 71 734 39 66
6) Iwona Florczyk (USK)
tel.: 71 734 39 66
7) Ewa Dulian (USK)
tel.: 71 734 39 66

Pracownicy prosektorium
1) Tomasz Babiec
tel.: 71 734 39 62
2) Marcin Wawrzyniak
tel.: 71 734 39 62

29.03.2017