Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 91
e-mail: protetyka.stom@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz

Poradnia Protetyki Stomatologicznej
SCTT sp. z o.o.
NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

Rejestracja pacjentów: tel. 71 718 62 92

24.10.2017