Katedra Protetyki Stomatologicznej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 91, fax: 71 784 02 92
e-mail: protetyka.stom@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz
tel.: 71 784 02 91
 

Zakład Protetyki Stomatologicznej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 91, fax: 71 784 02 92
e-mail: protetyka.stom@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz
tel.: 71 784 02 91
 

Zakład Materiałoznawstwa

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 91, fax: 71 784 02 92
e-mail: protetyka.stom@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
dr hab. n. med. Danuta Nowakowska
tel.: 71 784 02 77

25.05.2017