Katedra Protetyki Stomatologicznej - nauka

Główne kierunki badawcze

 1. Zastosowanie elementów precyzyjnych do utrzymania protez ruchomych.
 2. Implantoprotetyka.
 3. Leczenie pooperacyjne pacjentów po resekcji żuchwy.
 4. Leczenie pooperacyjne pacjentów po resekcji szczęki.
 5. Protezy twarzy.
 6. Leczenia implantoprotetyczne w epitetyce twarzy.
 7. Badania nad materiałami miękkimi stosowanymi do podścielenia protez.
 8. Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży.
 9. Zastosowanie nowoczesnych metod retrakcji dziąsła brzeżnego w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych.
 10. Badania nad nowymi technologiami stosowanymi w protetyce stomatologicznej (CAD/CAM, Galwanoforming).
 11. Wykorzystanie włókien szklanych w odbudowie zębów.
 12. Badania materiałów adhezyjnych używanych do poprawy retencji protez.
 13. Badania trybologiczne materiałów stosowanych w połączeniach ciernych.