ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

Uprzejmie proszę o przybycie  na posiedzenie Rady Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego UMW, które odbędzie się w dniu  24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 12,00 w sali wykładowej przy ul. Krakowskiej 26 

 
POGRAM RW

Dziekan WLS                                      
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko