Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej - dydaktyka

W Katedrze Stomatologii Doświadczalnej prowadzone są zajęcia dla studentów polskich i anglojęzycznych na roku I, II i IV.

Protetyka stomatologiczna przedkliniczna - I rok, semestr zimowy

Preclinical prosthetic dentistry - 1st year, winter semester
- ćwiczenia przedkliniczne (Sala Fantomowa -125) / preclinical classes (Phantom Room -125)
- seminaria/ seminars

Fizjologia Narządu Żucia - II rok, semestr zimowy
Physiology of the masticatory system - 2nd year, winter semester
- seminaria/ seminars

Materiałoznawstwo - II rok, semestr letni /Dental materials - 2nd year, summer semester
- ćwiczenia przedkliniczne (Sala Fantomowa -125) / preclinical classes (Phantom Room -125)
- wykłady/ lectures
- seminaria/ seminars

Protetyka (3) - IV rok, semestr letni / Prosthodontics (3) - 4th year, summer semester
- ćwiczenia kliniczne/clinical classes
- wykłady/ lectures

Egzamin przedkliniczny/ Preclinical exam
Do egzaminu przedklinicznego przystępują studenci II roku podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
-Description of preclinical exam
-Opis egzaminu przedklinicznego

Regulamin
-Regulamin ED
-Regulamin PL

Harmonogramy
-I year ED ćwiczenia - zima
-I rok PL ćwiczenia - zima
-II year ED FNŻ - zima
-II rok PL FNŻ - zima

Sylabusy
-I rok ED Protetyka kliniczna 2019/2020
-I rok PL Protetyka kliniczna 2019/2020
-II rok ED FNŻ 2019/2020
-II rok PL FNŻ 2019/2020
-II rok ED Materialoznawstwo 2019/2020
-II rok PL Materialoznawstwo 2019/2020
-IV rok ED Protetyka 2019/2020
-IV rok PL Protetyka 2019/2020