Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej - nauka

Pracownicy Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej prowadzą projekty naukowe dotyczące stomatologicznej medycyny snu, epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych materiałów i substancji mogących mieć zastosowanie w stomatologii.