Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: kierunek lekarsko-dentystyczny

ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław
ds@umed.wroc.pl
fax. (071) 784-01-18

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
godziny przyjęć
Poniedziałek: 10:00 - 12:00
Czwartek:        9:00 - 10:30

Prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith
godziny przyjęć
Wtorek:           9:00 - 10:30
Czwartek:     10:15 - 11:45
 

Godziny pracy dla Studentów :
poniedziałek 11.00-14.00
wtorek  praca wew. dziekanatu
środa 11.00-14.00
czwartek 8.00-11.00
piątek 12:00 -14:00

p.o. Kierownika Dziekanatu
Agnieszka Adamska
agnieszka.adamska@umed.wroc.pl
pokój nr 29
Tel. (71) 784-03-56
Fax. (71) 784-01-18

Prowadzenie spraw przenosin
Elżbieta Pecyna-Wiśniewska-specjalista
elzbieta.pecyna-wisniewska@umed.wroc.pl
pokój nr 32
Tel. (71) 784-03-60

Prowadzenie toku studiów 
mgr Agata Hejtota-specjalista
agata.hejtota@umed.wroc.pl
pok.28
Tel. (71) 784-03-58

Prowadzenie spraw pomocy materialnej 
mgr Edyta Podymska-specjalista
edyta.podymska@umed.wroc.pl
pokój nr 28
Tel. (71) 784-03-59

Prowadzenie spraw studiów podyplomowych, nostryfikacji 
Anna Cetnarowicz-specjalista
tel. (71) 784-06-73
e-mail: anna.cetnarowicz@umed.wroc.pl
pokój nr 32

Prowadzenie spraw praktyk,dydaktyka
mgr Monika Święchowicz-specjalista
monika.swiechowicz@umed.wroc.pl
pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-56

Prowadzenie toku studiów w Języku Angielskim (English Division)
mgr Agnieszka Sawicka-specjalista
agnieszka.sawicka@umed.wroc.pl
pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-58

Sekcja informatyczna
mgr inż. Przemysław Kałusiewicz-specjalista ds. informatyki
przemyslaw.kalusiewicz@umed.wroc.pl
pokój nr 22
Tel. (71) 784-04-33

22.10.2019