ZAPROSZENIE NA PUBLICZNĄ OBRONĘ DYSERTACJI ORAZ NA POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
Obrona dysertacji:
- lek. stom. Joanna Owczarek o godz. 10:30
Oraz zaproszenie na Radę Wydziału  o godz. 12:00.

POGRAM RW

Dziekan WLS                                      
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław
fax. (071) 784-01-18

Godziny Otwarcia:
Dla studentów WL-S :
- pon, śr, 11:00 - 14:00
- czw : 8:00 - 11:00
- pt : 12:00 - 14:00

Godziny Dziekańskie:
Dziekan WL-S prof. 
dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
Poniedziałek: 10:00 - 12:00
Czwartek: 9:00 - 10:30

Prodziekan ds. Naukowych
dr hab. Oktawia Mazanowska prof. nadzw.
Środa: 13:00 - 14:30
Piątek: 13:00 - 14:30

Prodziekan ds. Studenckich
dr n. med. Jan Nienartowicz
Poniedziałek 12:00 - 14:00
Czwartek: 08:00 - 10:00

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim
prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith
Wtorek: 11:00 - 13:00
Czwartek: 11:00 - 13:00

KIEROWNIK DZIEKANATU

Elżbieta Pecyna-Wiśniewska
elzbieta.pecyna-wisniewska@umed.wroc.pl
ds@umed.wroc.pl
pok.29
Tel. (71) 784-03-56
Fax. (71) 784-01-18

Sekcja socjalna
mgr Edyta Podymska
edyta.podymska@umed.wroc.pl
pok.28
Tel. (71) 784-03-59

Sekcja toku studiów
mgr Agata Hejtota
agata.hejtota@umed.wroc.pl
pok.28
Tel. (71) 784-03-58
(71) 784-03-58

Sekcja naukowa
Danuta Białkowska
danuta.bialkowska@umed.wroc.pl
pok.32
Tel. (71) 784-03-60

Sekcja administracyjna

Anna Cetnarowicz
tel. 71 784-06-73
fax 71 784-01-18
e-mail: anna.cetnarowicz@umed.wroc.pl

Sekcja ds Dydaktyki
mgr Monika Święchowicz
monika.swiechowicz@umed.wroc.pl

pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-56

Goniec
Aniela Olszewska

Sekcja informatyczna
mgr inż. Przemysław Kałusiewicz
przemyslaw.kalusiewicz@umed.wroc.pl
pok.22
Tel. (71) 784-04-33, Fax: (71) 784-06-59

Sekcja ds. Nauczania w Języku Angielskim (English Division)
mgr Agnieszka Sawicka
agnieszka.sawicka@umed.wroc.pl
pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-58

mgr Małgorzata Śnieżek
malgorzata.sniezek@umed.wroc.pl
pokój nr 9
Tel. (71) 784-06-57