Główne kierunki badawcze

  • Kliniczna i doświadczalna ocena monolitycznych oraz bi-elastycznych warstwowych rekonstrukcji zębów wykonanych techniką CAD/CAM.
  • Stan zdrowotny jamy ustnej a jakość  życia osób w wieku starszym
  • Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów w wieku rozwojowym z przewlekłymi chorobami nerek
  • Erozje zębów u dzieci i młodzieży – częstość występowania i uwarunkowania
  • Stan zdrowia jamy ustnej i parametry śliny u pacjentów z zaburzeniami odżywiania
  • Poziom fluoru w ślinie po aplikacji lakieru fluorkowego
  • Determinanty stanu zdrowia jamy ustnej wybranych grup wiekowych populacji Dolnego Śląska
10.10.2018