Pracownicy

Adiunkci
dr n. med. Wojciech Grzebieluch, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 66

dr n. med. Iwona Grzesiak-Gasek, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 65

dr n. med. Joanna Kobierska-Brzoza, spec. chorób wew. i stom. Ogólnej
tel.: 71 784 03 64

dr n. med. Elżbieta Sołtan, spec. stom. Zach
tel.: 71 784 03 64

dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 64
e-mail: alina.wrzyszcz-kowalczyk@umed.wroc.pl

dr n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, spec. stom. zach. z endo. adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 65
(urlop naukowy od 01.12.2015 do 31.05.2015)

dr n. med. Piotr Kosior, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 66

dr n. med. Katarzyna Herman, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 64
e-mail: katarzyna.herman@umed.wroc.pl

dr n. med. Maciej Dobrzyński, spec. stom. zach. z endodoncją, spec. ortodonta
tel.: 71 784 03 78
e-mail: maciej.dobrzynski@umed.wroc.pl

dr n. med. Barbara Malicka , spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 66

Starsi wykładowcy
dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, spec. stom. zach. – adiunkt dydaktyczny
71 784 03 64
e-mail: urszula.kanaffa-kilijanska@umed.wroc.pl

dr n. med. Mirosława Kasiak, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65

dr n. med. Monika Mysiak-Dębska, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 0365

dr n. med. Anna Skałecka-Sądel, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65

dr n. med. Katarzyna Jankowska, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 64
e-mail: katarzyna.jankowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Dorota Bader-Orłowska, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65

Wykładowcy
dr n. med. Paweł Studnicki

lek.dent Marta Berdzik-Janecka, marta.berdzik-janecka@umed,wroc.pl
pok. 319

lek. stom. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, spec. stom. ogólnej
tel.: 71 784 03 66

lek. stom. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, spec. stom. zach. z endod.
tel.: 71 784 03 66

lek. stom. Bogna Kłaniecka
tel.: 71 784 03 66

lek. stom. Andżelika Szymonajtis
tel.: 71 784 03 65

lek. stom. Kaja Orłowska (urlop macierz. i wypocz. od 11.01.2014 do 30.04.2015)
tel.: 71 784 03 65

lek. stom. Barbara Krzywiecka, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 64

dr n. med. Małgorzata Kowalczyk-Zając
tel.: 71 784 03 64

lek. stom. Marta Hryncewicz

lek. stom. Agnieszka Urbańska

Asystenci
dr n. med. Tomasz Staniowski
tel.: 71 784 03 66

dr n. med. Katarzyna Fita
tel.: 71 784 03 64

lek. stom. Iwona Przywitowska (urlop wychowawczy do 03.09.2015 spec. stom. Dziec.)
tel.: 71 784 03 65

dr n. med. Marta Ziętek
tel.: 71 784 03 66

Instruktor
lek. stom. Piotr Malec

Doktoranci
lek. stom. Katarzyna Harłukowicz (urlop macierzyński do 15.11.2015)
lek. stom. Anna Stefaniak
lek. stom. Aleksander Jaworski

 

Koła naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej

Koło Naukowe Kariologii i Endodoncji Stomatologii Dziecięcej
Opiekun
dr n. med. Monika Mysiak-Dębska
tel.: 71 784 03 65

Koło Naukowe Profilaktyki Stomatologicznej Wieku Rozwojowego
Opiekun
dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk
tel.: 71 784 03 64
e-mail: alina.wrzyszcz-kowalczyk@umed.wroc.pl

Koło Naukowe Endodoncji
Opiekun
lek. stom. Andżelika Szymonajtis
tel.: 71 784 03 65

Koło Naukowe Stomatologii i Zachowawczej
Opiekun
dr n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 65

Koło Naukowe Stomatologii Estetycznej
Opiekun
dr n. med. Barbara Malicka, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 66