Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej - pracownicy

Profesor UMW
dr hab. n. med. Maciej Dobrzyński, prof. UMW, spec. stom. zach. z endodoncją, spec. ortodonta
tel.: 71 784 03 78
e-mail: maciej.dobrzynski@umed.wroc.pl
 

Adiunkci
dr n. med. Wojciech Grzebieluch, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 66
e-mail: wojciech.grzebieluch@umed.wroc.pl

dr n. med. Iwona Grzesiak-Gasek, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: iwona.grzesiak-gasek@umed.wroc.pl

dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk, spec. stom dziec.
tel.: 71 784 03 64
e-mail: alina.wrzyszcz-kowalczyk@umed.wroc.pl

dr hab. n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, spec. stom. zach. z endo.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: katarzyna.skoskiewicz-malinowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Elżbieta Sołtan, spec. stom. zach
tel.: 71 784 03 64
e-mail: elzbieta.soltan@umed.wroc.pl

dr n. med. Piotr Kosior, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 66
e-mail: piotr.kosior@umed.wroc.pl

dr n. med. Katarzyna Herman, spec. stom. dziec. – adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 64
e-mail: katarzyna.herman@umed.wroc.pl

dr n. med. Barbara Malicka , spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 66
e-mail: barbara.malicka@umed.wroc.pl

Starsi wykładowcy
dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, spec. stom. zach.
Tel.: 71 784 03 64
e-mail: urszula.kanaffa-kilijanska@umed.wroc.pl

dr n. med. Mirosława Kasiak, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: miroslawa.kasiak@umed.wroc.pl

dr n. med. Monika Mysiak-Dębska, spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 0365
e-mail: monika.mysiak-debska@umed.wroc.pl

dr n. med. Anna Skałecka-Sądel, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: anna.skalecka-sadel@umed.wroc.pl

dr n. med. Katarzyna Jankowska, spec. stom. zach. – adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 64
e-mail: katarzyna.jankowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Dorota Bader-Orłowska, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: dorota.bader-orlowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Joanna Kobierska-Brzoza, spec. chorób wew. i stom. ogólnej
tel.: 71 784 03 64
e-mail: joanna.kobierska-brzoza@umed.wroc.pl

Wykładowcy
lek. dent Marta Berdzik-Janecka,  spec. stom dziec.
tel. 71 784 03 66
e-mail: marta.berdzik-janecka@umed

Lek. stom. Monika  Boryczka
e-mail: monika.boryczka@umed.wroc.pl

lek. stom. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, spec. stom. ogólnej
tel.: 71 784 03 66
e-mail: agnieszka.czajczynska-waszkiewicz@umed.wroc.pl

lek. stom. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, spec. stom. zach. z endod.
tel.: 71 784 03 66
e-mail: dagmara.piesiak-panczyszyn@umed.wroc.pl

lek. stom. Bogna Kłaniecka
tel.: 71 784 03 78
e-mail: bogna.klaniecka@umed.wroc.pl

lek. stom. Andżelika Szymonajtis-Magiera
tel.: 71 784 03 78
e-mail: andzelika.symonajtis-magiera@umed.wroc.pl

lek. stom. Kaja Orłowska
tel.: 71 784 03 78
e-mail: kaja.orlowska@umed.wroc.pl

lek. stom. Barbara Krzywiecka, spec. stom. zach. z endodoncja
tel.: 71 784 03 66
e-mail: barbara.krzywiecka@umed.wroc.pl

dr n. med. Małgorzata Kowalczyk-Zając
tel.: 71 784 03 64
e-mail: malgorzata.kowalczyk.zajac@umed.wroc.pl

lek. stom. Agnieszka Urbańska
tel.: 71 784 03 78
e-mail: agnieszka.urbanska@umed.wroc.pl

lek. stom. Natalia Łuc-Pleskacz
tel.: 71 784 03 78
e-mail: natalia.luc-pleskacz@umed.wroc.pl

lek. stom. Natalia Jawor-Moczulska
tel.: 71 784 03 78
e-mail: Natalia.jawor-moczulska@umed.wroc.pl

Lek. Stom. Ewelina Pszeniczna-Saj
tel.: 71 784 03 78
e-mail: ewelina.pszeniczna-saj@umed.wroc.pl

Lek. stom. Małgorzata Rostańska-Skorupa
tel.: 71 784 03 66
e-mail: malgorzata.rostanska-skorupa@umed.wroc.pl

Lek. stom Joanna Kłaniecka
tel.: 71 784 03 78
e-mail: Joanna.klaniecka@umed.wroc.pl

Asystenci
dr n. med. Tomasz Staniowski - spec. stom. zach. z endodoncja
tel.: 71 784 03 66
e-mail: Tomasz.staniowski@umed.wroc.pl

dr n. med. Katarzyna Fita
tel.: 71 784 03 64
e-mail: katarzyna.fita@umed.wroc.pl

dr n. med. Iwona Przywitowska spec. stom. dziec.
tel.: 71 784 03 64
e-mail: iwona.przywitowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Marta Ziętek
tel.: 71 784 03 64
e-mail: marta.zietek@umed.wroc.pl

lek. dent. Ewa Mróz- Szczęsna
e-mail : ewa.mroz-szczesna@umed.wroc.pl

lek. dent. Magdalena Wirzman
e-mail: magdalena.wirzman@umed.wroc.pl

Lek. stom. Mayer Donat
e-mail: donat.mayer@umed.wroc.pl

Lek. stom  Parkitna-Patyk  Martyna
e-mail: martyna.parkitna-patyk@umed.wroc.pl

Koła naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej

Koło Naukowe Profilaktyki Stomatologicznej Wieku Rozwojowego
Opiekun
dr n. med. Alina Wrzyszcz-Kowalczyk  spec. stom dziec.
tel.: 71 784 03 64
e-mail: alina.wrzyszcz-kowalczyk@umed.wroc.pl

dr n. med. Monika Mysiak-Dębska  spec. stom dziec.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: monika.mysiak-debska@umed.wroc.pl

Koło Naukowe Endodoncji
Opiekun
Dr n. med. Tomasz Staniowski  spec. stom. zach.  z endod.
tel.: 71 784 03 66
e-mail: tomasz.staniowski@umed.wroc.pl

lek. stom. Barbara Krzywiecka  spec. stom. zach.  z endod.
tel.: 71 784 03 66
e-mail: Barbara.krzywiecka@umed.wroc.pl

Koło Naukowe Stomatologii i Zachowawczej
Opiekun
dr hab. n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, spec. stom. zach. z endodoncja
tel.: 71 784 03 66
e-mail: katarzyna.skoskiewicz-malinowska@umed.wroc.pl

dr n. med. Barbara Malicka, spec. stom. zach. z endodoncja
tel.: 71 784 03 66
e-mail: barbara.malicka@umed

 

13.12.2019