Dydaktyka

  1. Standardy kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2019 –Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty….( Dz.U.2019 poz.1573)- (pobierz)
  2. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów kierunku lekarsko-dentystycznego
    1. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2020/2021
  3. Plany studiów
    1. Plan studiów 2020-2021- 2024-2025 (pobierz)
  4. Sylabus przedmiotu dla kierunku lekarsko-dentystycznego PL 2021/2022. W załączeniu formularz. (pobierz)

            4.1 Wytyczne do przygotowania sylabusa (pobierz)
            4.2 Metody weryfikacji uczenia się (pobierz)

Sylabusy WL-S 2020-21

Sylabusy WL-S 2019-20

Sylabusy WL-S 2018-19

Sylabusy WL-S 2017-18

ARCHIWUM

  1. Standardy kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego 2012 (pobierz)
  2. Spis wykładów, ćwiczeń i seminariów na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2019/2020 (pobierz)