Sprawy administracyjne związane z postępowaniami nostryfikacyjnymi prowadzi:
Sekcja administracyjna
mgr Marina Maziarczyk
marina.maziarczyk@umed.wroc.pl
pok.32
Tel. (71) 784-06-73