Opiekunowie lat

Studia w języku polskim

Rok Opiekun Telefon
I ROK dr Joanna Grzelak
Zakład Anatomii Stomatologicznej
ul. Chałubińskiego 6a
(71) 784-13-37
     
II ROK lek. dent. Joanna Kłaniecka
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
ul. Krakowska 26
sekr. (71) 784-03-62,
     
III ROK Lek. dent. Kaja Orłowska
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
ul. Krakowska 26
(71) 784-03-78
     
IV ROK lek. med. Maciek Krawiec
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
ul. Krakowska 26
(71) 784-02-51
     
V ROK dr n.med. Katarzyna Fita
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
ul. Krakowska 26
(71) 784-03-62
 
Studia w języku angielskim / ED /
Rok Opiekun Telefon
I ROK Dr n. med. Marek Syrycki
Katedra Anatomii Prawidłowej
 
 
     
II ROK Dr n. med. Tomasz Staniowski
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
ul. Krakowska 26
 
     
III ROK dr n. med. Piotr Napadłek
Katedra Protetyki Stomatologicznej
ul. Krakowska 26
 
     
IV ROK dr n. med. Agnieszka Czajczyńska
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
ul. Krakowska 26
 
     
V ROK dr n. med. Aleksandra Sender-Janeczek
Katedra Periodontologii
ul. Krakowska 26