Regulamin studiów

Uchwała Nr 2017
Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2019/2020
załącznik - Regulamin studiów