Regulamin studiów

Uchwała nr 1755 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2017/2018
tekst do pobrania
Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018