Studium Kształcenia Podyplomowego

p.o. Kierownika
dr Urszula Kanaffa-Kilijańska

Obsługa administracyjna:
Anna Cetnarowicz
tel. 71 784-06-73
e-mail: anna.cetnarowicz@umed.wroc.pl